Thứ năm,  08/12/2022

Triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị
tại điểm cầu Lạng Sơn

– Ngày 18/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 63 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, đại diện Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký, ban hành Quyết định số 06/QĐ – TTg phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề án xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn, mục tiêu chung; 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện lộ trình, 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, danh mục 52 nhiệm vụ cụ thể thực hiện phân công trách nhiệm và các mốc thời gian hoàn thành thực hiện Đề án.

Mục tiêu tổng thể của Đề án là ứng dụng Cở sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia để phục vụ 5 nhóm tiện ích gồm: Giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịnh vụ công trực tuyến; phát triển kinh tế, xã hội; công tác dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp.

Triển khai Đề án, UBND tỉnh Lạng Sơn đã thành lập Ban Chỉ đạo 896 từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tính đến ngày 16/1/2022, toàn tỉnh đã thu thập, cập nhật thành công 862.604 dữ liệu công dân vào hệ thống CSDL quốc gia về dân cư; tiến hành kiểm tra, phúc tra rà soát, làm sạch dữ liệu công dân trên hệ thống CSDL quốc gia về dân cư cho 862.294 trường hợp, đạt tỷ lệ 99,96%. UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thành phố tuyên truyền, thực hiện khai báo trên phần mềm quản lý di chuyển nội địa để kiểm soát người ra vào vùng dịch, phục vụ công tác quản lý Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội…

Tại hội nghị, đại biểu các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố đã phát biểu tham luận về các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, triển khai, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án. Nhân dịp này, Chính phủ đã ra mắt Tổ công tác triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong công tác triển khai Đề án. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, Tổ công tác triển khai Đề án cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết ngay những vướng mắc phát sinh; các tỉnh, thành phố phải thành lập tổ công tác từ tỉnh đến xã, thị trấn; các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nòng cốt là lực lượng công an khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian, nhân lực đảm bảo Đề án được thực hiện thành công.

HOÀNG VƯƠNG