Thứ ba,  24/05/2022

Hơn 8.000 người được tập huấn triển khai nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” và phát triển tài khoản thanh toán điện tử


Hội nghị tập huấn tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông

– Ngày 13/5, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” và phát triển tài khoản thanh toán điện tử cho các tổ công nghệ số cộng đồng. Hội nghị tập huấn được tổ chức trực tuyến với 181 điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở. Tham gia tập huấn có hơn 8.000 người là thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng thôn, khối phố, công chức văn hóa xã, huyện và thành viên các tổ chức đoàn thể.

Tại hội nghị, học viên được hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng “Công dân số Xứ Lạng”, thực hành chức năng phản ánh hiện trường; tạo tài khoản thanh toán điện tử; cài đặt, sử dụng tài khoản người mua trên sàn thương mại điện tử voso.vn và postmart.vn.


Học viên được cung cấp thông tin về tính năng của nền tảng “Công dân số Xứ Lạng”

Sau hội nghị tập huấn thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng sẽ triển khai đến người dân sinh sống tại các thôn, bản, khối phố. Từ đó người dân kịp thời phản ánh, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền những vấn đề gây bức xúc trong đời sống, tích cực tham gia vào công cuộc chuyển đổi số của tỉnh.

THỤC QUYÊN