Thứ ba,  24/05/2022

Trên 1.000 công chức, viên chức được tập huấn triển khai chức năng xử lý phản ánh kiến nghị của Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành tại UBND tỉnh


Lớp tập huấn tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông

– Chiều 13/5, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai chức năng xử lý phản ánh kiến nghị của Trung tâm Thông tin chỉ đạo, điều hành tại UBND tỉnh (IOC). Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 177 điểm cầu các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn với trên 1.000 người tham gia.

Học viên tham gia hội nghị tập huấn là công chức, viên chức trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp được giao nhiệm vụ xử lý kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp.

Tại hội nghị, học viên được hướng dẫn cài đặt, sử dụng chức năng xử lý phản ánh kiến nghị của người dân thông qua ứng dụng “công chức số – Xứ Lạng” trên điện thoại thông minh; Hướng dẫn sử dụng chức năng xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân qua phiên bản Web tại địa chỉ http://xulykiennghi.langson.gov.vn.


Học viên tại hội nghị tập huấn cài đặt ứng dụng “công chức số – Xứ Lạng”

Các bước xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đối với cơ quan Nhà nước gồm 5 bước: tổ chức, cá nhân phản ánh kiến nghị; tiếp nhận, điều phối thông tin phản ánh kiến nghị; xử lý thông tin tại UBND cấp xã; xử lý thông tin tại UBND cấp huyện; xử lý thông tin tại IOC. Các kiến nghị phản ánh của người dân sau khi được tiếp nhận từ cấp xã đến tỉnh đều có thời gian, thời hạn phải xử lý. Mỗi cán bộ công chức được cấp một tài khoản để đăng nhập, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách. Người phụ trách có thể xử lý kiến nghị của người dân thông qua ứng dụng trên máy tính hoặc điện thoại thông minh. Phạm vi nội dung tiếp nhận gồm các lĩnh vực: an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, y tế, trật tự đô thị, viễn thông và các hành vi vi phạm ở một số lĩnh vực khác.

HOÀNG VƯƠNG