Thứ tư,  01/02/2023

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm chứng thực điện tử

Trung tâm thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin-Truyền thông; nhiệm vụ quản trị và phát triển đơn vị; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Bộ trưởng giao.

Chuc nang, nhiem vu, co cau to chuc cua Trung tam chung thuc dien tu hinh anh 1

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia.

Theo Quyết định, Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có chức năng quản lý, khai thác hạ tầng phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử, dịch vụ cấp dấu thời gian và các dịch vụ khác về giao dịch điện tử theo quy định của pháp luật; là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký quốc gia (Root Certification Authority)

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, trụ sở chính tại Hà Nội. Tên giao dịch tiếng Anh: The National Electronic Authentication Centre; tên viết tắt: NEAC.

Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia: chủ trì, phối hợp xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án để phát triển, đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số, xác thực điện tử, dịch vụ cấp dấu thời gian và các dịch vụ khác theo quy định pháp luật giao dịch điện tử, ứng dụng phục vụ giao dịch điện tử/chữ ký số và xác thực điện tử.

Thẩm tra hồ sơ, cấp chứng thư số cho các tổ chức cung cấp dịch vụ chúng thực chữ ký số công cộng và xác thực điện tử, dịch vụ cấp dấu thời gian, các dịch vụ khác theo quy định pháp luật giao dịch điện tử.

Vận hành, duy trì hệ thống kỹ thuật để quản lý hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, xác thực điện tử, dịch vụ cấp dấu thời gian và các dịch vụ khác theo quy định pháp luật giao dịch điện tử, chữ ký số chuyên dùng, các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài được công nhận tại Việt Nam, danh sách chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam và trong giao dịch quốc tế, thông tin về các thuê bao được cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam phục vụ công tác quản lý nhà nước về dịch vụ tin cậy, dịch vụ chứng thực chữ ký số…

Trung tâm thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện nhiệm vụ quản trị và phát triển đơn vị; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Bộ trưởng giao.

Quyết định này thay thế Quyết định số 989/QĐ-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/1/2023./.

https://www.vietnamplus.vn/chuc-nang-nhiem-vu-co-cau-to-chuc-cua-trung-tam-chung-thuc-dien-tu/841968.vnp

Theo Vietnamplus