Thứ năm,  13/05/2021
Khai thác hiệu quả mặt nước tự nhiên
Khai thác hiệu quả mặt nước tự nhiên
(LSO) - Áp dụng khoa học kỹ thuật nuôi cá lồng không chỉ khai thác tốt tiềm năng các hồ, đập, sông, suối trên địa bàn tỉnh mà còn tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân trong khu vực. Trên địa bàn tỉnh có tổng diện tích mặt nước tự nhiên là 8.545 ha, trong đó...