Thứ sáu,  03/02/2023
Phát động giải thưởng Đại sứ Đổi mới sáng tạo Việt Nam
Phát động giải thưởng Đại sứ Đổi mới sáng tạo Việt Nam
Giải thưởng nhằm tìm kiếm, hỗ trợ và vinh danh các gương mặt đại diện (đại sứ hình ảnh thương hiệu) của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên toàn quốc, doanh nghiệp có nhiều nỗ lực trong ứng dụng KHCN và đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của xã hội. Giải...