Thứ sáu,  12/08/2022

Chuyển biến thu nội địa

LSO- Năm 2018, dự toán thu nội địa được giao là 2.196 tỷ đồng. Dự toán giao cao (năm đầu tiên giao trên 2000 tỷ đồng) trong khi những khoản thu lớn, những nguồn thu ổn định không có nhiều biến động. Vì vậy, để hoàn thành dự toán được giao, ngay từ đầu năm 2018, ngành thuế đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Ông Lê Công Mai, Phó Cục trưởng Cục Thuế  cho biết: Đơn vị đặc biệt quan tâm công tác quản lý thuế. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức như: đối thoại trực tiếp với người nộp thuế (mỗi quý, từ cục thuế đến các chi cục đều tổ chức phổ biến chính sách thuế, đối thoại với người nộp thuế); giải đáp chính sách thuế tại bộ phận một cửa, qua điện thoại, bằng văn bản. Bên cạnh đó, công tác kê khai, kế toán thuế; thanh tra, kiểm tra được thực hiện đúng quy định; việc đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế được triển khai bằng hình thức phát thông báo, qua điện thoại, các phương tiện truyền thông… Qua đó, góp phần quan trọng vào kết quả thu ngân sách ở từng địa bàn, khu vực, sắc thuế.

Cụ thể như tại huyện Bắc Sơn – một trong những địa bàn ít có biến động trong thu ngân sách những năm gần đây, qua 6 tháng đầu năm 2018, tổng thu nội địa được trên 13 tỷ đồng, đạt 72% dự toán. Ông  Nguyễn Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện cho biết: Có được kết quả trên, bên cạnh các giải pháp quản lý thuế được triển khai đồng bộ thì một trong những điểm nổi bật trong công tác thu ngân sách chính là tăng thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh. Đây là khu vực thu ổn định nên tăng thu từ khu vực này sẽ góp phần tăng thu một cách  bền vững cho thời gian tiếp theo. Để tăng thu, chi cục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan rà soát, qua đó, tăng thêm số hộ kinh doanh đưa vào quản lý thuế. Nếu như hết năm 2017, chi cục quản lý 656 hộ thì đến nay, con số này là 796 hộ.

Cán bộ Cục Thuế hướng dẫn thủ tục liên quan cho người nộp thuế

Tương tự như Bắc Sơn, Chi cục Thuế huyện Hữu Lũng cũng tập trung nhiều giải pháp nhằm tăng thu. Trong đó, công tác tuyên truyền, hỗ trợ được đẩy mạnh, chi cục đã tổ chức 2 hội nghị đối thoại với người nộp thuế với hàng trăm lượt người tham dự; tăng cường phối hợp chống thất thu ngân sách; rà soát, nuôi dưỡng nguồn thu… Trong 6 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn huyện được 66 tỷ đồng, đạt gần 60% dự toán. Trong đó, một số khoản thu đạt cao như: lệ phí trước bạ đạt trên 80% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt trên 85%; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 56%…

Từ sự chủ động triển khai những giải pháp đồng bộ trong quản lý thuế nên một số khoản thu, sắc thuế tăng đáng kể. Ví dụ như thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương, những năm gần đây, thu từ khu vực này thường không đạt dự toán. Thế nhưng, với sự quan tâm tạo điều kiện của tỉnh, sự chủ động, nỗ lực, điều chỉnh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nên 6 tháng đầu năm 2018, thu từ khu vực này được gần 136 tỷ đồng, đạt trên 60% dự toán, tăng 35% so với cùng kỳ. Trong đó, một số doanh nghiệp nộp ngân sách tăng mạnh như: Công ty TNHH Một thành viên Than Na Dương nộp 79,1 tỷ đồng, tăng 18,3 tỷ đồng so với cùng kỳ; Công ty Điện lực Lạng Sơn nộp tăng 13 tỷ đồng…

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh được 1.238 tỷ đồng, đạt 56,4% dự toán tỉnh giao, bằng 101,9% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa trừ phí theo Quyết định 53 của UBND tỉnh, tiền sử dụng đất, sổ xố kiến thiết được 773 tỷ đồng, đạt 56,6% dự toán, bằng 117,8% so với cùng kỳ. Đây là cơ sở cũng như động lực quan trọng để ngành thuế phấn đấu năm 2018 thu nội địa vượt kế hoạch đề ra.

TÂN AN