Thứ sáu,  12/08/2022

Hải quan thu gần 1.030 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Hết tháng 6, toàn ngành Hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan 3.166 cuộc. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 1.174,3 tỷ đồng, thực thu vào NSNN số tiền (bao gồm thu cả các cuộc năm 2017) 1.029,9 tỷ đồng, đạt 46% chỉ tiêu năm 2018, tăng 19% so với cùng kỳ 2017.

Kết quả thực hiện công tác KTSTQ 6 tháng đầu năm và chỉ tiêu cả năm.

 

Năm 2018, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu lực lượng cho kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) toàn Ngành phấn đấu thực hiện kiểm tra tối thiểu 1.280 cuộc tại trụ sở người khai hải quan và đạt số thực thu NSNN tối thiểu 2.235 tỷ đồng.

Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, Tổng cục Hải quan đã ban hành kế hoạch KTSTQ đánh giá tuân thủ pháp luật đối với 246 doanh nghiệp cho Cục KTSTQ và 21 cục hải quan địa phương có chi cục KTSTQ tập trung thực hiện.

Trong đó chú trọng công tác thu thập thông tin đối với doanh nghiệp. Đặc biệt tiến hành phân tích rủi ro, kiểm tra đánh giá tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, lĩnh vực, mặt hàng, nhóm mặt hàng có rủi ro cao và những doanh nghiệp chưa thực hiện KTSTQ, có dấu hiệu, thủ đoạn gian lận, trốn thuế lớn.

Đối với mặt hàng, tập trung trọng tâm, trọng điểm vào các mặt hàng phức tạp, có kim ngạch lớn và có khả năng gian lận về mã giá như: ô tô, rượu bia, giấy, mỹ phẩm…

Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp như xử lý đơn kiến nghị về việc truy thu thuế cho các lô hàng gỗ nhập khẩu; hướng dẫn Công ty Porsch cung cấp thông tin Bảng giá cơ sở nhập khẩu cho các mẫu xe Porsche nhập về Việt Nam…; hướng dẫn các cục hải quan địa phương đẩy mạnh công tác KTSTQ tại cơ quan Hải quan đối với các lô hàng có dấu hiệu rủi ro cao, các trường hợp nghi ngờ về mã số, trị giá, C/O…

Một số đơn vị có số thu lớn từ KTSTQ trong 6 tháng qua như: Cục KTSTQ, các Cục Hải quan TP.HCM, Hải Phòng, Hà Nội… Bên cạnh đó, một số cục có số thu tăng đáng kể so với cùng kỳ 2017 như: Quảng Ninh, Tây Ninh.

Tuy nhiên, cũng có một số đơn vị kết quả chưa tương xứng với khả năng như Đồng Nai; Bắc Ninh.

Tổng cục Hải quan đánh giá, 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng KTSTQ toàn Ngành đã chủ động đẩy mạnh công tác thu thập, phân tích thông tin trước khi lựa chọn doanh nghiệp tiến hành kiểm tra. Giải pháp này đã giúp công tác KTSTQ được tiến hành thuận lợi, nhanh chóng, rút ngắn thời gian, doanh nghiệp nắm bắt ngay được yêu cầu của cuộc kiểm tra và hợp tác kịp thời với cơ quan Hải quan.

Tuy nhiên, công tác KTSTQ đang gặp một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc như: Chính sách về mặt hàng có sự thay đổi theo thời gian (nhiều văn bản quy phạm pháp luật, thời gian áp dụng khác nhau dẫn đến việc đánh giá thông tin gặp nhiều khó khăn; một số quy định pháp luật còn phát sinh nhiều cách hiểu khác nhau nên việc xử lý kết quả KTSTQ gặp vướng mắc; công tác thu đòi nợ đọng chưa đạt so với chỉ tiêu là do số nợ lớn từ năm 2008, 2009 chuyển sang (chiếm gần 50% chỉ tiêu) khó đòi do doanh nghiệp chây ỳ, đang khiếu kiện, khiếu nại hoặc do doanh nghiệp chuyển sang các hoạt động khác không còn thực hiện XNK hàng hóa nên việc thu đòi nợ đọng rất khó khăn…

Theo Chinhphu