Thứ sáu,  19/08/2022

Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn ở miền trung, Tây Nguyên

Năm 2018, Nhà nước đã đầu tư hơn 718 tỷ đồng từ Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 135) hỗ trợ các tỉnh miền trung, Tây Nguyên.

Các địa phương trong khu vực đang tổ chức phê duyệt danh mục công trình, dự án, đồng thời nhanh chóng triển khai đầu tư xây dựng hàng trăm công trình hạ tầng như đường giao thông, điện lưới quốc gia, thủy lợi, trường học… ở các địa bàn đặc biệt khó khăn. Các tỉnh đã cấp phát miễn phí giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, mở các lớp khuyến nông, khuyến lâm… giúp hộ nghèo có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Sáu tháng đầu năm, tỉnh Lâm Ðồng là địa phương giải ngân nguồn vốn cao nhất trong khu vực, đạt 62% kế hoạch.

Hiện nay, 10 tỉnh trong khu vực miền trung, Tây Nguyên (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Ðịnh, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Ðác Lắc, Ðác Nông, Lâm Ðồng) có 373 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và 932 thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017 – 2020. Công tác xóa đói, giảm nghèo được triển khai tích cực. Ðến nay, tỷ lệ hộ nghèo trung bình toàn khu vực còn hơn 14,4%.

Theo Nhandan