Thứ sáu,  19/08/2022

Liên minh hợp tác xã tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

LSO-Hôm nay (16/7), Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Qua 6 tháng đầu năm, Liên minh HTX tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, củng cố hoạt động liên quan đến kinh tế hợp tác; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về vốn, thị trường cho các HTX…

Kết quả, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thành lập mới 21 HTX, đạt 42% kế hoạch cả năm; nâng tổng số HTX trên địa bàn tỉnh lên 189 HTX, hoạt động trong các lĩnh vực: nông, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng, vận tải. Thu nhập bình quân thành viên, người lao động trong HTX là 4-5 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách trên 1 tỷ đồng. Toàn tỉnh cũng thành lập mới 15 tổ hợp tác, nâng số tổ hợp tác toàn tỉnh lên 1.790 tổ. Hoạt động của 2 liên hiệp HTX đang tiếp tục tìm kiếm thị trường và định hướng mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Tại hội nghị, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được trong lĩnh vực kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm, đại diện một số HTX cũng nêu lên những khó khăn trong quá trình hoạt động. Một số ý kiến đã đưa ra những giải pháp để tháo gỡ khó khăn như việc tiếp cận các nguồn vốn, tổ chức hội thi mỗi HTX một sản phẩm…Qua đó phấn đấu 6 tháng cuối năm thành lập mới trên 20 tổ hợp tác; 30 HTX và số HTX hoạt động khá, tốt đạt 38% trở lên.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả mà Liên minh HTX tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế như số lượng HTX thành lập mới còn ít; số HTX yếu, trung bình còn nhiều; quy mô HTX nhỏ, sản xuất manh mún, hiệu quả chưa cao; chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của từng vùng.

Đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh tiếp tục bám sát kế hoạch ở từng lĩnh vực cụ thể; nghiên cứu các cơ chế, chính sách tỉnh ban hành để có sổ tay hướng dẫn các HTX nắm và tiếp cận; tạo điều kiện để các HTX ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, truy xuất nguồn gốc, nhãn hiệu sản phẩm. Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố cần năng động hơn trong chỉ đạo, điều hành phát triển HTX; bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng cho HTX, cho người dân; tạo điều kiện cho các HTX vay vốn… Các HTX cần tiếp tục nỗ lực cố gắng để vươn lên phát triển.

TÂN AN