Thứ ba,  09/08/2022

Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh ngành thuế: Quyết tâm tăng điểm

LSO- Song song với việc giữ chỉ số đạt điểm cao, năm 2018, Cục Thuế tỉnh tiếp tục tập trung khắc phục các chỉ số DDCI (chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương) được đánh giá còn thấp.

Qua báo cáo chỉ số DDCI tỉnh Lạng Sơn năm 2017 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Cục Thuế được xếp hạng là đơn vị đứng đầu. Cụ thể, Cục Thuế đạt 75,23 điểm, trong đó có 4/7 chỉ số xếp thứ nhất bao gồm: tính minh bạch và tiếp cận thông tin 7,99 điểm; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 6,43 điểm; thiết chế pháp lý 9,38 điểm; vai trò người đứng đầu 9,77 điểm. Để có được kết quả đó, ngành thuế đã không ngừng nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh 4 chỉ số được đánh giá cao thì 3 chỉ số khác đạt điểm khá thấp, đó là: “chi phí về thời gian”, “chi phí không chính thức” và chỉ số “cạnh tranh bình đẳng”. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết: Để khắc phục các chỉ số này, Cục Thuế đã có giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.

Cán bộ thuế (bên phải) hướng dẫn thủ tục cho người nộp thuế tại bộ phận “một cửa” Cục Thuế

Đối với chỉ số “Chi phí về thời gian”, Cục Thuế giao phòng chuyên môn lập kế hoạch thanh tra đối với doanh nghiệp. Mỗi năm, các doanh nghiệp chỉ phải tiếp, làm việc với một đoàn thanh tra, kiểm tra trừ trường hợp đột xuất khi doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, qua đó giảm phiền hà và gánh nặng thanh, kiểm tra cho doanh nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh công vụ; xử lý nghiêm cán bộ, công chức thuế làm việc không đúng quy chế, gây phiền hà cho người nộp thuế; tập trung cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho người nộp thuế, không để tình trạng tồn đọng hồ sơ cần xử lý trên hệ thống quản lý thuế. Qua đó, phấn đấu trong năm 2018, chỉ số này đạt từ 6 điểm trở lên.

Một chỉ số khác cũng được ngành thuế đặc biệt quan tâm, đó là chỉ số “Chi phí không chính thức”. Để nâng điểm chỉ số này, ngành thuế tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của công chức; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà, từ chối các yêu cầu đúng quy định pháp luật của doanh nghiệp; công khai đường dây nóng của lãnh đạo cơ quan thuế các cấp, số điện thoại của bộ phận “một cửa” trên các phương tiện thông tin để người nộp thuế biết, thuận tiện trong việc liên hệ trao đổi, phản ánh vướng mắc… phấn đấu chỉ số này đạt 7 điểm trong năm 2018.

Đối với chỉ số “cạnh tranh bình đẳng”, cơ quan thuế tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, hiểu về chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế, hoàn thuế; bình đẳng trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; triển khai thực hiện tốt chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp”… Đối với chỉ số này, ngành thuế phấn đấu năm 2018 đạt 7 điểm.

Với những kết quả đạt được trong năm 2017 cộng với những giải pháp cụ thể đã được triển khai, hy vọng năm 2018, Cục Thuế tỉnh tiếp tục hoàn thành mục tiêu đề ra, đó là phấn đấu giữ vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng chỉ số DDCI các sở, ngành, đồng thời khắc phục, nâng điểm các chỉ số còn thấp. Qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2018 của tỉnh.

ĐÌNH QUYẾT