Thứ sáu,  12/08/2022

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn ký kế hoạch phối hợp triển khai cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”

LSO-Sáng nay (25/7), tại Quảng Ninh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn dự hội nghị triển khai cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”, đồng thời ký kết phối hợp giữa 9 tỉnh Đông Bắc với Ban Tổ chức cuộc vận động.


Đại biểu các tỉnh và Ban Tổ chức triển khai cuộc vận động tại lễ ký kết

Căn cứ Quyết định số 1846/QĐ-TTg ngày 26/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam; Quyết định số 248/QĐ-TTg, ngày 28/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Tổ chức triển khai cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”, UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Ban Tổ chức cuộc vận động đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp cũng như tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động. Hằng năm, xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức khảo sát, đánh giá về thực trạng văn hóa doanh nghiệp của các tỉnh và tổ chức vinh danh các doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu.

Trong khuôn khổ hội nghị, các chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt Nam giới thiệu một số chuyên đề về chiến lược xây dựng văn hóa doanh nghiệp như: văn hóa doanh nghiệp trong thời 4.0; xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trong thời đại số; gắn kết nhân viên và mối liên hệ với tầm nhìn doanh nghiệp.

TRANG NINH