Thứ sáu,  23/02/2024

Đẩy nhanh tiến độ công trình đường giao thông trục xã

LSO- Với mục tiêu trong giai đoạn 2016 – 2020 toàn tỉnh thực hiện cứng hóa 484 km hệ thống đường trục xã, nâng chiều dài phấn đấu đến năm 2020 đạt 1.330 km/2.645 km, năm 2018, Sở Giao thông – Vận tải tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ, hướng dẫn các huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đường xã, đặc biệt là các xã nằm trong kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Năm 2018, dựa trên kết quả khảo sát, thẩm định nhu cầu cứng hóa các tuyến đường trục xã của các huyện, Sở Giao thông – Vận tải xây dựng chương trình hỗ trợ các địa phương thực hiện 89 công trình với chiều dài cứng hóa khoảng 175 km thuộc 10 huyện. Trong đó, nhà nước hỗ trợ toàn bộ xi măng, cát, đá và 50% chi phí ca máy thi công, chiếm khoảng 80% chi phí công trình, còn lại là nhân dân đối ứng.

Trong số 89 công trình, ưu tiên 1 cho 20 công trình thuộc các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 với tổng chiều dài hơn 48,4 km và ưu tiên 2 cho 5 xã đặc biệt khó khăn phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2016 – 2020. Ngay trong tháng 6/2018, toàn bộ các công trình này đã được khởi công.

Bê tông hóa đường giao thông nông thôn xã Tân Văn, huyện Bình Gia.              Ảnh: ĐÌNH QUYẾT

Xã Mông Ân, huyện Bình Gia là một trong số các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn trong năm nay, riêng tiêu chí giao thông, xã còn 3 tuyến đường trục xã cần được cứng hóa gồm: tuyến Bó Khe – Viên Minh (chiều dài 6,87 km); Cốc Phát – Nà Cướm (chiều dài 4,1 km) và Nà Cướm – Long Đống (dài 3,78 km). Đến giữa tháng 8 này, toàn bộ các công trình đều được triển khai xây lắp, đạt 20% giá trị khối lượng. Theo kế hoạch đến đầu tháng 12/2018, toàn bộ 3 công trình sẽ hoàn thành xây lắp, đủ điều kiện đạt tiêu chí giao thông xây dựng NTM.

Xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn là một trong năm xã đặc biệt khó khăn phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 – 2020. Năm 2018, xã đăng ký đạt chuẩn 5 tiêu chí, trong đó có tiêu chí giao thông. Khối lượng công việc rất lớn với tổng chiều dài đường trục xã cần cứng hóa là hơn 10 km. Sở Giao thông – Vận tải đã phối hợp với UBND xã ngay từ đầu năm, đề xuất và phê duyệt danh mục để triển khai thực hiện hỗ trợ. Tính đến giữa tháng 8/2018, 4 công trình đường trục xã với tổng chiều dài hơn 10 km đều đã được triển khai thi công. Trong đó, 2 công trình đường trục xã nối xã Nhất Hòa với xã Nhất Tiến dài hơn 3 km đã thi công xong 50% khối lượng; 2 công trình tuyến đường Làng Đồng – Đồng Tiến – Nà Niệc và tuyến đường Làng Đấy – Tiến Hậu dài 8 km đã thi công xong 30% giá trị khối lượng.

Bê tông hóa tuyến đường trục xã tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan.                  Ảnh: CÔNG QUÂN

Ông Dương Công Thịnh, Chủ tịch UBND xã Nhất Tiến cho biết: Để thực hiện được các tuyến đường này, ngoài tỉnh hỗ trợ cát, đá, xi măng và một phần kinh phí ca máy, xã đã lồng ghép một số nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, huy động các nguồn hợp pháp khác, phấn đấu hoàn thành tiêu chí giao thông trong năm 2018, tạo đà thực hiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn trong những năm tiếp theo.

Theo thống kê của Sở Giao thông – Vận tải, đến ngày 20/8/2018, trong số 89 công trình đường trục xã thực hiện cứng hóa tại 10 huyện, đã có 54 công trình được khởi công, hiện đang được đẩy nhanh tiến độ xây lắp. Đối với các công trình còn lại hiện đang chuẩn bị mặt bằng, áp dụng thiết kế mẫu để đẩy nhanh tiến độ.

Được biết, nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện cứng hóa các tuyến đường trục xã, từ đầu năm 2018 đến nay, tỉnh phân bổ cho chương trình hơn 53 tỷ đồng để Sở Giao thông – Vận tải thực hiện hỗ trợ vật tư xi măng, cát, đá và một phần ca máy thực hiện cứng hóa các tuyến đường.

Sở Giao thông – Vận tải đang phối hợp với UBND các huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình. Đồng thời hướng dẫn các xã được thụ hưởng thực hiện tốt công tác giám sát cộng đồng để công trình đảm bảo chất lượng gắn với thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng MTM.

TRANG NINH