Thứ sáu,  23/02/2024
Thu nội địa:

Nâng hiệu quả qua công tác kiểm tra

Trong những năm qua, công tác kiểm tra thuế trên địa bàn đã được triển khai thường xuyên, qua đó không chỉ góp phần tăng thu mà còn nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách của người nộp thuế.


Cán bộ Cục Thuế tỉnh giải đáp vướng mắc
của người nộp thuế tại cơ quan thuế

Hiện nay, việc quản lý thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp. Vì vậy, công tác kiểm tra thuế đóng góp quan trọng vào việc phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, tạo sự bình đẳng trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách của người nộp thuế. Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng như vậy nên công tác kiểm tra thuế luôn được quan tâm chỉ đạo sát sao.

Ông Hoàng Liên Sơn, Trưởng phòng Kiểm tra thuế – Cục Thuế tỉnh cho biết: Để xây dựng kế hoạch kiểm tra cho năm sau thì ngay từ cuối năm trước, phòng chuyên môn đã tổ chức rà soát, sau đó phối hợp xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch thực hiện. Thời điểm những tháng đầu năm, cơ quan thuế chủ yếu thực hiện việc kiểm tra đối với các trường hợp xin hoãn kiểm tra từ năm trước, sau đó tiến hành kiểm tra theo kế hoạch được Tổng cục Thuế giao.


Đại diện Phòng Kiểm tra thuế phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông
kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của chủ phương tiện vận tải

Có kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cộng với sự chủ động từ đầu, nên công tác kiểm tra thuế đạt được những kết quả tích cực. Năm 2017, ngành thuế đã kiểm tra được 330 doanh nghiệp. Tổng số tiền phạt, truy thu, truy hoàn sau kiểm tra là gần 9 tỷ đồng. Năm 2018, Tổng cục Thuế giao kiểm tra 184 doanh nghiệp. Qua 7 tháng đầu năm, toàn ngành kiểm tra được 126 doanh nghiệp, đạt 68% kế hoạch giao. Tổng số thuế phải nộp sau kiểm tra là trên 12 tỷ đồng. Trong đó số thuế truy thu là hơn 9,7 tỷ đồng, tiền phạt trên 2,2 tỷ đồng… Riêng Phòng Kiểm tra thuế thực hiện kiểm tra được 28 doanh nghiệp, qua kiểm tra đã phát hiện và yêu cầu doanh nghiệp nộp với tổng số thuế là 10,1 tỷ đồng.

Bên cạnh kiểm tra thuế các doanh nghiệp theo kế hoạch của Tổng cục Thuế giao, Cục Thuế tỉnh còn phối hợp triển khai các cuộc kiểm tra chuyên đề, trong đó nổi bật là việc kiểm tra chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh vận tải vãng lai; kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng hóa đơn. Cụ thể đối với hoạt động kinh doanh vận tải vãng lai, Phòng Kiểm tra thuế đã chủ trì thực hiện và tham gia đoàn kiểm tra liên ngành, qua đó kiểm tra 213 phương tiện vận tải, trong đó có 83 phương tiện thuộc hợp tác xã, doanh nghiệp đã kê khai, nộp thuế. Đến hết tháng 7/2018 thực hiện truy thu và xử phạt 90 chủ phương tiện kinh doanh vận tải với số tiền 323,6 triệu đồng. Số phương tiện còn lại đã bàn giao hồ sơ cho các chi cục thuế tiếp tục đôn đốc, xử lý theo quy định.

Đối với kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ của các cá nhân, hộ kinh doanh hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại khu vực các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, từ ngày 8 đến 28/5/2018 đã kiểm tra 3 đội thuế và 11 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Văn Lãng và Cao Lộc. Qua đó đã kiến nghị xử phạt và truy thu gần 66,5 triệu đồng.

Ngoài ra, đối với doanh nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản, thông qua việc đọc, phân tích và kiểm tra hồ sơ khai thuế tại bàn đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, Phòng Kiểm tra thuế đã phát hiện một số doanh nghiệp khai không đúng về giá tính thuế tài nguyên, quy đổi khoáng sản nguyên khai không theo quy định. Qua đó kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp, kết quả xử lý, truy thu hơn 5 tỷ đồng.

Với sự chủ động cộng với những giải pháp cụ thể được triển khai thực hiện, công tác kiểm tra thuế đã góp phần quan trọng vào việc tăng thu, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách, tạo bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách của người nộp thuế.

TÂN AN