Chủ nhật,  26/06/2022

Công ty Điện lực Lạng Sơn: Quan tâm chất lượng nguồn nhân lực

(LSO) – Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thời gian qua, Công ty Điện lực Lạng Sơn chú trọng các giải pháp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ông Phạm Ngọc Minh, Phó Giám đốc Công ty Ðiện lực Lạng Sơn cho biết: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Ðể đáp ứng yêu cầu áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong quản trị, điều hành, vận hành hệ thống điện, kinh doanh và dịch vụ khách hàng… công ty đã có những giải pháp đồng bộ về quản lý, đánh giá cán bộ, người lao động; cải cách tiền lương và các cơ chế khuyến khích, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt khó của người lao động. Ðồng thời, yêu cầu các phòng, ban, điện lực trực thuộc căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch và giải pháp để xây dựng chương trình hành động cụ thể hằng tháng, quý.

Nhân viên Công ty Điện lực Lạng Sơn thực hành phòng cháy chữa cháy

Theo đó, công ty đã nghiên cứu, đề xuất bổ sung nội dung, chương trình cần bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công nhân, viên chức, lao động (CNVC – LÐ). Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về kỹ năng, ý thức và kỷ luật; thường xuyên xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, CNVC.

Từ đầu năm 2018 đến nay,  công ty đã có 50 cán bộ, nhân viên theo học lớp đại học, hiện có 15 hồ sơ đăng ký chuẩn bị dự thi hệ cao học. Cùng với đó, công ty cử trên 20 cán bộ nguồn lãnh đạo kế cận của các điện lực, phòng, ban đi đào tạo bồi dưỡng; cử trên 100 người là cán bộ, nhân viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức. Qua đó, đảm bảo cán bộ đương chức và cán bộ diện quy hoạch được đào tạo bài bản, đáp ứng được yêu cầu thực tế và phù hợp với giai đoạn mới.

Song song với đó, công ty tổ chức đào tạo, tập huấn theo lĩnh vực như: an toàn, kỹ thuật, tài chính, kinh doanh, công nghệ thông tin, văn hóa doanh nghiệp, cán bộ, tiền lương, kế hoạch và đầu tư xây dựng… Từ đầu năm đến nay, công ty đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn được 10 lớp cho gần 1.200 người tham gia. Đặc biệt, trong đầu tháng 9, công ty tổ chức hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp công ty với chủ đề “Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động”. Hội thi được tổ chức trong 2 ngày với sự tham gia của các đơn vị trực thuộc. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động, xây dựng lối sống lành mạnh, thực hiện văn hóa an toàn lao động; tạo sự chuyển biến về chất trong việc thực hiện, quản lý và chỉ đạo công tác an toàn lao động.

Anh Hà Tuấn Hùng, nhân viên Điện lực Bình Gia cho biết: Tôi được công ty tạo điều kiện tham gia lớp đại học chuyên ngành về hệ thống điện, khóa 2011 – 2015; tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ. Qua đó giúp tôi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Song song với tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, công ty còn chú trọng nâng cao văn hóa doanh nghiệp, ý thức của cán bộ, CNVC – LÐ đối với việc chấp hành nội quy, quy định; thể hiện trách nhiệm với công việc, cộng đồng, xã hội; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích để khuyến khích người lao động nâng cao năng suất, cải tiến và có sáng kiến trong lao động.

Với các biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong 9 tháng năm 2018, công ty đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho khách hàng; các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt và vượt kế hoạch, trong đó, điện thương phẩm đạt gần 457 triệu kWh, tăng 11,14% so với cùng kỳ năm 2017; tổn thất điện năng giảm 1,57% so với cùng kỳ năm 2017…

ĐỖ HOẠT