Chủ nhật,  29/05/2022

Đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019

LSO-Sáng nay (24/9), tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018, nền kinh tế nước ta có nhiều thuận lợi nhưng cũng đối mặt với một số khó khăn, thách thức. Nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị, cùng với sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, các tổ chức quốc tế, tình hình kinh tế – xã hội duy trì đà tăng trưởng. Dự kiến hoàn thành toàn diện 12/12 chỉ tiêu được Quốc hội giao (trong đó, 8 chỉ tiêu vượt và 4 chỉ tiêu đạt). Kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, nợ công giảm từ 63,7% (2016) xuống còn 61,4% (2018); các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo và cải thiện tích cực so với năm 2017, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1,35 triệu tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm 2017; ước tốc độ tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,7%;…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2019, 2020 tiếp tục khả quan, nhất là môi trường kinh tế vĩ mô. Từ đó đưa ra dự kiến 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận các nội dung, trong đó nhất trí với dự thảo báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, trong 9 tháng năm 2018, cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nghị quyết, quyết định của Trung ương, của tỉnh; huy động tối đa các nguồn lực, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế,… Qua đó, kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm nội tỉnh 6 tháng đầu năm ước tăng 7,98% (cùng kỳ năm 2017 tăng 5,9%); tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Dự báo năm 2018, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 8-9%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 39,5 triệu đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 5.280 triệu USD; xây dựng thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 48/207 xã, đạt tỉ lệ 23,2%; giảm tỉ lệ hộ nghèo khoảng 3%.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: Năm 2019 phải tiếp tục duy trì đà tăng trưởng để hoàn thành kế hoạch 5 năm; tiếp tục tập trung ổn định nền kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút đầu tư, mở rộng thương mại. Các địa phương phải nhận diện những khó khăn, thách thức và cơ hội để nắm bắt và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư để rà soát, phân loại các dự án đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt quy hoạch, làm tốt công tác xúc tiến thu hút đầu tư, tập trung giải quyết tốt khó khăn cho nhà đầu tư…

ĐỖ HOẠT