Thứ tư,  25/05/2022

Thu trên 191.000 tỷ đồng qua hệ thống nộp thuế điện tử

Tính từ ngày 1/1/2018 đến 05/9/2018, tổng số thuế xuất nhập khẩu (XNK) thu bằng phương thức điện tử của ngành Hải quan là 191.145 tỷ đồng, chiếm khoảng 95% tống số thuế của ngành đã thu vào ngân sách Nhà nước.

Việc nộp thuế qua các ngân hàng phối hợp thu với cơ quan Hải quan đem lại nhiều lợi ích cho người nộp thuế, như: hạn chế tối đa tình trạng chậm trễ trong hoàn tất thủ tục nộp thuế, giảm thiểu vướng mắc liên quan đến ân hạn thuế và thanh toán thuế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ thanh toán thuế hiện đại trong và ngoài giờ hành chính tại nhiều ngân hàng thương mại khác nhau.

Đến nay đã có 22 ngân hàng tham gia hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

Theo baochinhphu