Thứ sáu,  20/05/2022

Nợ công giảm xuống còn 61,4% GDP

Tại Hà Nội, ngày 24-9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tăng trưởng kinh tế đang diễn ra theo xu hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức cao, chất lượng tăng trưởng được cải thiện và dịch chuyển dần sang chiều sâu. Năm 2018, tăng trưởng GDP ước đạt 6,7%, lạm phát kiềm chế ở mức dưới 4%. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm và cải thiện tích cực so với năm 2017, góp phần củng cố nền tảng vĩ mô, tạo nguồn lực cho phát triển. Đáng lưu ý, nợ công đã giảm từ mức 63,7% GDP năm 2016 xuống còn 61,4% GDP năm 2018. Thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 1,35 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 3% so dự toán và tăng 5,5% so cùng kỳ năm 2017.

Theo Nhandan