Thứ bảy,  02/07/2022

Giá trị xuất khẩu lâm sản chính tăng 14%

Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) cho biết, giá trị xuất khẩu lâm sản chính 9 tháng đầu năm 2018 ước đạt đạt 6,64 tỷ USD (tương đương 73,77% kế hoạch năm), tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm 2017; chiếm 23% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn ngành.

Giá trị xuất siêu gỗ và sản phẩm gỗ 9 tháng ước đạt 4,64 tỷ USD – Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Giá trị xuất siêu lâm sản chính 9 tháng ước đạt 4,97 tỷ USD; riêng giá trị xuất siêu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 4,64 tỷ USD. Ước tính xuất khẩu lâm sản cả năm đạt 9 tỷ USD. Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn là 5 thị trường chính, đạt 5,17 tỷ USD, chiếm khoảng 86,72 % kim ngạch xuất khẩu lâm sản.

Tốc độ tăng trưởng chung tại các thị trường chính là 15,4%, (cụ thể: Hoa Kỳ: 15, 5%; Trung Quốc: 6,45%; Nhật Bản: 10,3%; Hàn Quốc: 52,3%; EU: 5,06%). Các thị trường còn lại tăng trưởng 21,4%.

Theo nhìn nhận của Tổng cục Lâm nghiệp, công tác bảo vệ và phát triển rừng đạt nhiều kết quả khả quan. Về Phát triển rừng, lũy kế đến ngày 24/9/2018, kết quả cả nước đã chuẩn bị được gần 621 triệu cây giống các loại phục vụ cho kế hoạch trồng rừng năm 2018, bằng 130,6 % so với cùng kỳ năm 2017.

Hiện nay, cả nước đã trồng 161.207 ha, bằng 107,5 % so với cùng kỳ năm 2017 (tính cả chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng thay thế),  bằng 75,1 % so với kế hoạch, trong đó: Rừng phòng hộ, đặc dụng: 7.438 ha, đạt 52,2 % kế hoạch năm bằng 98,7 % so với cùng kỳ năm 2017; Rừng sản xuất: 152.078 ha (trồng mới 42.323 ha, trồng lại sau khai thác 109.672 ha), đạt 77,7 % kế hoạch năm, bằng 109,8 % so với cùng kỳ năm 2017; Trồng cây phân tán: 43,7 triệu cây, đạt 74 % kế hoạch năm, bằng 108 % so với cùng kỳ năm 2017.

Cùng với đó, chăm sóc rừng trồng: 421.846 ha (79.918 ha rừng phòng hộ, đặc dụng và 341.928 ha rừng sản xuất), đạt 83,8 % kế hoạch năm, bằng 93,7 % so với cùng kỳ năm 2017; Khoán bảo vệ rừng đạt 5.696,7 ngàn ha.

Về bảo vệ rừng, trong tháng 9, cả nước phát hiện 949 vụ vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, giảm 305 vụ (tương ứng giảm 24%) so với tháng 9/2017; diện tích rừng bị thiệt hại 68 ha giảm 10 ha (tương ứng giảm 13%) so với tháng 9/2017. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, cả nước đã phát hiện 9.796 vụ, giảm 3.523 vụ (tương ứng giảm 26%) so với 9 tháng đầu năm 2017; diện tích rừng bị thiệt hại 9 tháng đầu năm là 745 ha, giảm 551 ha (tương ứng giảm 43%) so với 9 tháng năm 2017.

Đến 20/9, cả nước đã thu được 1.798 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, đạt 77,2 % kế hoạch năm 2018 và 176 % so với cùng kỳ năm 2017 (thu tăng so với cùng kỳ 781 tỷ đồng). Trong đó: Quỹ Trung ương thu được 1.258 tỷ  đồng (đạt 75% kế hoạch năm 2018); Quỹ tỉnh thu được: 540 tỷ đồng (đạt 82,8% kế hoạch năm 2018). Tính đến 20/9, đã giải ngân tạm ứng 434,4 tỷ đồng cho chủ rừng đạt 30% kế hoạch năm 2018.

Theo baochinhphu