Thứ hai,  23/05/2022

Phối hợp chặt chẽ trong xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam giai đoạn 2017 – 2020.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước và UBND các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải trong quá trình triển khai Dự án.

Bộ Giao thông vận tải tham gia thực hiện các dự án (DA) thành phần đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mai Sơn – quốc lộ 45, quốc lộ 45 – Nghi Sơn và đoạn Phan Thiết – Dầu Giây theo hình thức PPP. Sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án của năm dự án nhóm 2 (đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt, đoạn Nha Trang – Cam Lâm, đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo, đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết), khẩn trương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi theo thẩm quyền quy định và tổ chức triển khai đúng mục tiêu, kế hoạch, tiến độ. Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí dự phòng trượt giá trong giai đoạn khai thác của các dự án cao tốc Bắc – Nam đầu tư theo hình thức PPP làm cơ sở xây dựng hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Theo Nhandan