Thứ hai,  27/06/2022

Giải ngân kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công: Chậm tiến độ

(LSO) – Theo kế hoạch, việc hỗ trợ người có công về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện xong trong năm 2018. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ triển khai tại cơ sở rất chậm, nhất là việc giải ngân nguồn vốn được trung ương phân bổ cho tỉnh trong năm 2018. Đến giữa tháng 9 này, khối lượng giải ngân mới đạt 31% kế hoạch.

Trong năm 2018, nguồn vốn hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định 22, trung ương bố trí cho Lạng Sơn là 122,8 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 4.337 hộ gia đình (xây mới 1.800 hộ; sửa chữa 2.537 hộ). Mức hỗ trợ theo Quyết định 22 đối với hộ xây mới là 40 triệu đồng, hộ sửa chữa 20 triệu đồng. Mục tiêu của trung ương là giải quyết dứt điểm công tác hỗ trợ kinh phí cho người có công về nhà ở trong năm 2018.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đến cuối tháng 9 trên địa bàn tỉnh mới đạt 31% kế hoạch. Cụ thể, các huyện mới thực hiện hỗ trợ cho gần 1.300 hộ, kinh phí giải ngân hơn 38,3 tỷ đồng.

Theo số liệu của Sở Xây dựng, đến cuối tháng 9, trong số 11 huyện, thành phố được hỗ trợ, có tới 5 huyện kết quả giải ngân đạt dưới 20% kế hoạch vốn. Cá biệt như huyện Lộc Bình giải ngân mới đạt 6%; Bình Gia đạt 13%.

Gia đình ông Nguyễn Văn Thống, thôn Đâu Linh, xã Chi Lăng, huyện Tràng Định được hỗ trợ kinh phí làm nhà mới theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ

Qua thực tế khảo sát, khối lượng giải ngân thấp do cấp cơ sở, đặc biệt là cấp xã chưa vào cuộc quyết liệt và thiếu sự hướng dẫn, đôn đốc từ cấp huyện.

Năm 2018, huyện Bình Gia được phân bổ gần 10 tỷ đồng để hỗ trợ cho hơn 404 hộ người có công tại 20 xã, thị trấn. Tuy nhiên, do sự tổng hợp thiếu chính xác của các xã dẫn đến biến động về số hộ được hưởng, huyện phải yêu cầu rà soát lại nhiều lần khiến chậm tiến độ. Chẳng hạn như có hộ người có công đã chết mà vẫn đưa vào danh sách để các con được hưởng, huyện phải rà soát đối chiếu với quy định hiện hành và hướng dẫn lại cấp xã. Trong số 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Gia có đối tượng được hưởng nhưng đến ngày 24/9/2018, mới có 8 xã giải ngân cho các đối tượng, với kinh phí 1,4 tỷ đồng, tương đương 13,1% kế hoạch (theo số liệu Kho bạc Nhà nước tỉnh). Cá biệt, nhiều xã có số hộ được hưởng lớn như: Thiện Thuật được phân bổ 1,6 tỷ đồng; Hồng Thái 800 triệu đồng; Minh Khai 800 triệu đồng, chiếm khoảng 35% kế hoạch vốn toàn huyện nhưng vẫn chưa giải ngân được.

Một nguyên nhân khác dẫn đến chậm giải ngân tại các huyện là nhiều hộ khó khăn về kinh tế không tự huy động được nguồn lực đối ứng; một số hộ trong khi chờ kinh phí, đã tự sửa chữa xây mới nhưng không báo với UBND xã để kiểm tra, xác nhận hoàn thành xây dựng. Điều này dẫn đến việc lập hồ sơ hoàn công để hoàn thiện hồ sơ thanh toán giải ngân gặp nhiều vướng mắc. Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện hỗ trợ, một số huyện thực hiện chế độ báo cáo chưa nghiêm túc dẫn đến những vướng mắc phát sinh tại cơ sở không được báo cáo kịp thời để tỉnh hướng dẫn tháo gỡ giải quyết.

Ông Nguyễn Duy Đông, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Trong tháng 9/2018, sở đã kiểm tra tiến độ tại tất cả các huyện, để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn này phấn đấu hoàn thành trong năm 2018, sở đề nghị các huyện tiếp tục rà soát để thực hiện hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng. Về những đối tượng đang triển khai xây dựng nhà ở, đề nghị huyện và xã hướng dẫn các hộ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để giải ngân ngay, không chờ công trình hoàn thành mới giải ngân. Ngoài ra, đối với những vướng mắc khác ngoài khả năng giải quyết của tỉnh, sở đang tổng hợp gửi Bộ Xây dựng để xin ý kiến Thủ tướng cho lùi thời hạn giải ngân sang năm 2019. Cụ thể như trường hợp gia đình được hỗ trợ nhưng trong khi chờ kinh phí hỗ trợ thì người được hỗ trợ và vợ hoặc chồng của họ đều đã chết chỉ còn con của họ sinh sống tại ngôi nhà đó. Hoặc các đối tượng được hỗ trợ nhưng đã được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khác và những hộ được hỗ trợ theo đề án được duyệt nhưng trong quá trình thực hiện thì xác định không đúng đối tượng, điều kiện theo quy định.

TRANG NINH

Ông Hoàng Vĩnh Hưng, Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Lộc Bình: “Thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Lộc Bình được phân bổ 7,23 tỷ đồng cho 227 gia đình chính sách. Đến nay, tỷ lệ giải ngân của huyện đạt dưới 10% và còn 16 xã, thị trấn chưa thực hiện giải ngân. Nguyên nhân là cách làm của các xã máy móc, thiếu linh hoạt. Bên cạnh đó, cán bộ giữa các xã thường xuyên luân chuyển dẫn đến khó nắm bắt đối tượng hưởng cũng như quản lý hồ sơ còn sai sót. Sau khi nhận được vốn phân bổ giai đoạn 2, huyện đã tiến hành rà soát lại, số hộ đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ chỉ còn 120 hộ gia đình với số tiền là 3,87 tỷ đồng. Để giải quyết đúng, đủ chính sách cho người có công, ngay trong tháng 9, huyện đã có văn bản hướng dẫn, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện phấn đấu hoàn thành giải ngân trong năm 2018”.

Bà Hứa Phong Lan, Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Văn Quan: “Năm 2018, huyện được phân bổ 23,875 tỷ đồng để hỗ trợ cho trên 700 hộ người có công về nhà ở. Qua rà soát, còn 669 hộ đủ điều kiện hỗ trợ với số tiền 22,435 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã giải ngân được hơn 6,3 tỷ đồng (đạt 28%). Trong quá trình thực hiện phát sinh một số khó khăn do kinh phí cấp trên cấp về huyện còn chậm, thời gian thực hiện kéo dài gây ảnh hưởng đến tâm lý của người dân. Do phong tục, tập quán, người dân tộc phải chọn ngày khởi công dẫn đến tiến độ xây dựng còn chậm, toàn huyện còn 11 xã chưa thực hiện giải ngân. Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, huyện yêu cầu các xã tập trung tuyên truyền đến các hộ gia đình nếu chưa hợp tuổi thì sẽ mượn tuổi làm nhà và cho tạm ứng trước. Đồng thời, những trường hợp đang làm nhà dở dang thì thực hiện tạm ứng để đẩy nhanh thi công và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ làm căn cứ hoàn ứng, giải ngân quyết toán theo quy định. Đối với các hộ đã hoàn thành xây dựng nhà, yêu cầu xã hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu làm căn cứ giải ngân”.

Ông Phạm Văn Phong, Phó Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Tràng Định: “Với số tiền được phân bổ 12,230 tỷ đồng để hỗ trợ nhà ở cho hơn 400 hộ người có công, qua kết quả rà soát đợt 1, có 372 hộ đủ điều kiện hỗ trợ với số tiền 9,9 tỷ đồng. Tính đến nay, huyện mới thực hiện giải ngân được 2,22 tỷ đồng, đạt 22,4 %. Nguyên nhân chậm tiến độ do các xã ở xa trung tâm huyện nên thường tập hợp nhiều hồ sơ để làm thủ tục rút vốn giải ngân một lần. Bên cạnh đó, nhiều xã khi thực hiện thủ tục rút vốn tại kho bạc còn lúng túng, thiếu hồ sơ và mất thời gian bổ sung. Ngoài ra, nhiều hộ gia đình kinh tế còn khó khăn nên không có kinh phí đối ứng. Đến nay, huyện còn 15 xã chưa thực hiện giải ngân. Trước tình hình đó, huyện đang đẩy mạnh kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức, thực hiện ở cơ sở; yêu cầu các xã hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ thủ tục làm căn cứ giải ngân và chỉ đạo các xã vận động nguồn lực tại chỗ như ủng hộ tiền, góp vật liệu, ngày công hộ sửa chữa, đảm bảo đúng tiến độ”.

NGUYỄN PHƯƠNG – KIM HUYÊN