Thứ tư,  18/05/2022

Xuất khẩu nông sản 9 tháng đạt 29,54 tỷ USD

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 9 tháng đầu năm 2018 đã tăng 9,3% so với cùng kỳ, bằng 73% kế hoạch năm và vượt 1,3% mục tiêu Quý III.

Xuất khẩu rau quả tháng 9/2018 tăng hơn 17% – Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Theo đó, nhóm nông sản chính xuất khẩu đạt 15,16 tỷ USD, tăng 4,4% (Gạo 2,5 tỷ USD ( tăng 23,2%), rau quả đạt 3,07 tỷ USD (tăng 17,1%), trong đó rau 473 triệu USD (tăng 27,8%); cao su đạt 523 triệu USD ( tăng 21,1%)…

Riêng lĩnh vực thủy sản xuất khẩu đã đạt 6,395 tỷ USD, tăng 7,2% (cá tra ước đạt 1,61 tỷ USD, tăng 24,6%; tôm các loại ước đạt 2,62 tỷ USD, giảm 4,5%). Nhóm lâm sản chính cũng đạt 6,757 tỷ USD giá trị xuất khẩu , tăng 15,8% (gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 6,41 tỷ USD, tăng 15%; sản phẩm mây, tre, cói ước đạt 248 triệu USD, tăng 27,7%; Các sản phẩm chăn nuôi đạt 405 triệu USD, tăng 5,2%.

Chi tiết thống kê của Bộ NN&PTNT cho thấy những mặt hàng có tăng trưởng giá trị xuất khẩu tốt là: gạo (tăng 23,2%), rau quả ( tăng 17,1%); gỗ và sản phẩm gỗ (tăng 15,0%); thủy sản (tăng 7,2%), trong đó cá tra tăng 24,6%.

Tổng cục Thống kê cũng nhìn nhận, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức tăng trưởng 9 tháng năm nay cao nhất trong giai đoạn 2012 – 2018, từng bước khẳng định xu thế chuyển đổi cơ cấu ngành đã phát huy hiệu quả, mặt khác giá bán sản phẩm ổn định cùng với thị trường xuất khẩu được mở rộng là động lực chính thúc đẩy sản xuất của khu vực này. Trong đó, ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định xu hướng phục hồi rõ nét khi đạt mức tăng 2,78%, là mức tăng cao nhất của 9 tháng giai đoạn 2012-2018, đóng góp 0,36 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành thủy sản đạt kết quả khá tốt với mức tăng 6,37%, cũng là mức tăng trưởng cao nhất 8 năm qua, đóng góp 0,22 điểm phần trăm.

Bộ NN&PTNT cũng cho biết mục tiêu công tác tháng 10/2018, Bộ đề ra trong các lĩnh vực cụ thể như:

Về trồng trọt, sản lượng lúa thu hoạch tối thiểu 4,2 triệu tấn, ngô: 505 nghìn tấn, chè: 44,9 nghìn tấn, cà phê: 517 nghìn tấn, cao su: 115,1 nghìn tấn; chăn nuôi, sản lượng thịt lợn từ 325 nghìn tấn, gia cầm đạt từ 95 nghìn tấn; lâm nghiệp, sản lượng gỗ khai thác phải đạt trên 1.298 nghìn m3 gỗ; thủy sản, sản lượng trên 736 nghìn tấn, trong đó khai thác: khoảng 295 nghìn tấn; nuôi trồng: khoảng 440 nghìn tấn. Giá trị xuất khẩu ngành nông nghiệp hướng tới trong tháng 10 là sẽ đạt trên 3,80 tỷ USD.

Theo baochinhphu