Thứ sáu,  20/05/2022

Cán cân thương mại đang thặng dư 5,39 tỷ USD

Ngày 28-9, Tổng cục Thống kê cho biết, cán cân thương mại hàng hóa của chín tháng năm 2018 tiếp tục xuất siêu 5,39 tỷ USD, trong đó khu vực trong nước nhập siêu 18,26 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 23,65 tỷ USD.

Cụ thể, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu chín tháng năm 2018 ước tính đạt 178,91 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 51,07 tỷ USD, tăng 17,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 127,84 tỷ USD (chiếm 71,5% tổng kim ngạch xuất khẩu), tăng 14,6%. Loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu chín tháng tăng 14,2% so cùng kỳ năm 2017.

Trong chín tháng có 26 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu hơn một tỷ USD, chiếm tới 90,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, trong đó có 5 mặt hàng đạt hơn 10 tỷ USD, chiếm 58,2%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu chín tháng ước tính đạt 173,52 tỷ USD, tăng 11,8% so cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 69,34 tỷ USD, tăng 11,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 104,18 tỷ USD, tăng 11,9%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu chín tháng tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong chín tháng năm nay có 30 mặt hàng ước tính kim ngạch nhập khẩu đạt hơn một tỷ USD, chiếm 87,5% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó có ba mặt hàng hơn 10 tỷ USD, chiếm 38,5% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Nhập siêu dịch vụ 2,7 tỷ USD
Kim ngạch xuất khẩu dịch vụ chín tháng năm 2018 ước tính đạt 11,1 tỷ USD, tăng 14,6% so cùng kỳ năm 2017, trong đó dịch vụ du lịch đạt 7,6 tỷ USD (chiếm 68,3% tổng kim ngạch), tăng 15%; dịch vụ vận tải đạt 2,2 tỷ USD (chiếm 19,4%), tăng 16%.

Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ chín tháng ước tính đạt 13,8 tỷ USD, tăng 8,1% so cùng kỳ năm trước, trong đó dịch vụ vận tải đạt 6,5 tỷ USD (chiếm 47,3% tổng kim ngạch), tăng 8,9%; dịch vụ du lịch đạt 4,4 tỷ USD (chiếm 31,6%), tăng 11,5%.

Nhập siêu dịch vụ trong chín tháng là 2,7 tỷ USD, bằng 24,2% kim ngạch xuất khẩu dịch vụ.

Theo Nhandan