Thứ hai,  04/07/2022

Đã có bao nhiêu thủ tục của các bộ kết nối NSW?

Bộ GTVT là đơn vị phải kết nối nhiều nhất, tiếp đến là Bộ Y tế, TN&MT, NN&PTNT…

Số lượng thủ tục đăng ký kết nối của các bộ, ngành giai đoạn 2018-2020. 

 

Theo Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020, giai đoạn này các bộ, ngành phải kết nối 138 thủ tục vào NSW.

Bộ GTVT chiếm số lượng nhiều nhất với 65 thủ tục. Cả 65 thủ tục của bộ này đều đăng ký kết nối trong năm 2018. Trong đó có đến 44 thủ tục hoàn thành kết nối trong quý III. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Bộ GTVT chưa công bố chính thức hoàn thành số lượng thủ tục đăng ký kết nối trong quý III.

Thời gian qua, Bộ GTVT là một trong những đơn vị tích cực phối hợp với Tổng cục Hải quan – Cơ quan thường trực Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về ASW, NSW và tạo thuận lợi thương mại để triển khai các công việc liên quan và kết nối thử nghiệm nhiều thủ tục.

Đơn vị có số thủ tục phải kết nối nhiều thứ 2 là Bộ Y tế với 23 thủ tục và cả 23 thủ tục của bộ này đều đăng ký hoàn thành vào tháng 12/2018.

Liên quan đến thực hiện nhiệm vụ kết nối thủ tục hành chính vào NSW của Bộ Y tế, đến trung tuần tháng 9, trong 23 thủ tục đăng ký của Bộ Y tế, duy nhất 1 thủ tục được đơn vị chủ trì thuộc Bộ phối hợp với Cơ quan thường trực để thực hiện công việc liên quan là Thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A. Nhưng thủ tục này vẫn chưa sẵn sàng kết nối, vì Bộ Y tế đã điều chỉnh và chưa thống nhất được yêu cầu nghiệp vụ với thủ tục này.

Đáng lo ngại hơn, đến cuối tháng 9 còn đến 22 thủ tục Bộ Y tế đã đăng ký kết nối trong năm 2018, nhưng đến nay chưa có đơn vị chủ trì của bộ này phối hợp với Cơ quan thường trực để thực hiện các công việc liên quan. Và hơn 50% thủ tục trong số đó thuộc trách nhiệm Cục Quản lý dược chủ trì.

Các bộ tiếp theo có nhiều thủ tục đăng ký kết nối có thể kể đến là Bộ TN&MT (12 thủ tục), Bộ NN&PTNT (10 thủ tục)…

Ngoài ra, có 11 thủ tục liên quan đến bộ, ngành phải thực hiện. Trong đó 10 thủ tục do Bộ GTVT chủ trì, các bộ phối hợp gồm: Tài chính, Quốc phòng, NN&PTNT, Y tế. 1 thủ tục do Bộ Tài chính chủ trì, Bộ GTVT phối hợp liên quan đến thủ tục quản lý, giám sát tự động đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất nhập cảng, quá cảnh theo các loại hình vận chuyển đường biển, đường bộ, đường không và các hình thức vận chuyển đa phương thức; kết nối với Bộ GTVT để trao đổi, chia sẻ thông tin định vị đối với phương tiện vận tải đường biển, đường bộ.

Theo mục tiêu trong kế hoạch, hết năm 2019, triển khai các thủ tục hành chính thông qua NSW có số lượng giao dịch nhiều, tác động lớn tới hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức và người dân đạt ít nhất 80% tổng số các thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Hết năm 2020, hoàn thành triển khai tất cả các thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua NSW.

Theo Chinhphu