Thứ bảy,  02/07/2022

Nâng cao năng lực quản lý đất đai

(LSO) – Thực hiện đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định 1892, ngày 14/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Nhờ vậy, lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai dần đi vào nền nếp, góp phần khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác quản lý đất đai tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng

Trước đây, công tác quản lý nhà nước về đất đai chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến tình trạng người sử dụng đất vi phạm các quy định về sử dụng đất diễn ra phức tạp. Để thực hiện tốt đề án, sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch cụ thể về thực hiện Luật Đất đai 2013; hằng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về đất đai; lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu, thông tin về đất đai; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đất đai.

Đặc biệt, đơn vị đã tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để đưa Luật Đất đai vào cuộc sống như: quy định về giá đất, trình tự thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án. Tính đến hết tháng 9/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành gần 20 văn bản quy phạm thuộc thẩm quyền về thi hành Luật Đất đai liên quan đến thu hồi, giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác quản lý đất đai tại huyện Văn Quan

Đến nay, tỉnh thực hiện thu hồi hơn 1.000 ha đất phục vụ các dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, kinh phí chi trả bồi thường khoảng 2.000 tỷ đồng, trong đó có nhiều dự án lớn như: cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, khu tái định cư dân cư Nam thành phố Lạng Sơn…  Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thanh tra, kiểm tra hơn 300 cơ quan, đơn vị, tổ chức, qua đó kiến nghị thu hồi hơn 700 ha đất, xử phạt vi phạm hành chính trên 1,5 tỷ đồng.

Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy: công tác quản lý đất đai tại một số địa bàn còn bị buông lỏng như: tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, lấn chiếm đất công, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thực hiện không đầy đủ các thủ tục pháp lý về đất đai. Đặc biệt là tình trạng tự ý san lấp đất, khai thác trái phép tài nguyên đất, xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp thuộc trách nhiệm của cấp xã còn diễn biến phức tạp.

Theo số liệu thống kê, từ năm 2016 đến nay, qua thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực quản lý đất đai ở cấp xã tại 11 huyện, các cơ quan chức năng phát hiện gần 1.100 trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền cấp xã nhưng cấp xã không xử lý theo quy định.

Từ những phát hiện về vi phạm của người sử dụng đất tại cấp xã, các cơ quan chức năng đã yêu cầu cấp ủy, chính quyền sở tại phải chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai. Qua đó, tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại cơ sở từng bước đi vào nền nếp, góp phần sử dụng hiệu quả đất đai vào phát triển kinh tế và hạn chế đơn thư khiếu nại.

Đối với lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, đăng ký lập hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng được triển khai có hiệu quả. Đến nay, 11/11 huyện, thành phố đã lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt; về hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, đến hết tháng 9/2018 đã thực hiện được 165 xã và tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính để quản lý khai thác vận hành hệ thống thông tin đất đai được 130 xã/165 xã.

Ông Nguyễn Văn Phán, Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Trong 3 năm trở lại đây, công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề về quản lý sử dụng đất đai đối với tất cả các đối tượng sử dụng đất được tỉnh quan tâm rất lớn, điều này giúp lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai tại cơ sở dần đi vào ổn định. Đặc biệt là việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của các huyện, thành phố đến xã, phường, thị trấn đã tuân thủ các căn cứ, nguyên tắc, trình tự nội dung quy định, nhờ vậy, việc quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch ngày càng hợp lý và có hiệu quả.

TRANG NINH