Thứ tư,  25/05/2022

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công trình đường tại huyện Lộc Bình, Đình Lập

LSO-Sáng nay (3/10), đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số ngành của tỉnh kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện công trình đường Na Dương-Xuân Dương – Ái Quốc huyện Lộc Bình và xã Thái Bình, huyện Đình Lập.


Chủ đầu tư báo cáo với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trên bản đồ
hướng tuyến về phương án xử lý vị trí cung trượt tại
km7 nhánh Na Dương-Xuân Dương

Theo báo cáo của Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh – chủ đầu tư công trình đường Na Dương – Xuân Dương – Ái Quốc huyện Lộc Bình và xã Thái Bình, huyện Đình Lập, hiện nền đường nhánh Na Dương – Xuân Dương đã hoàn thành 13/25 km, cống tròn thoát nước đạt 67% khối lượng, đang thi công 5/8 cầu.

Nhánh Xuân Dương – Ái Quốc và xã Thái Bình hoàn thành nền đường được 13/31,6 km, lớp móng cấp phối đá dăm hoàn thành 4 km, đổ mặt đường bê tông xi măng được 1,5 km, đạt 5%. Kết quả giải ngân dự án khoảng 154 tỷ đồng, tương đương 27% tổng kế hoạch vốn giao trong năm 2017 và 2018.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, đến nay, 2 huyện: Lộc Bình và Đình Lập đã tạm bàn giao được 36/56 km, đoạn tuyến thuộc huyện Lộc Bình chậm phê duyệt phương án bồi thường.

Về kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra dự án ngày 23/5, đến nay, chủ đầu tư thực hiện hoàn thành 5 nội dung, còn 2 nội dung về điều chỉnh thiết kế dự án chậm tiến độ chưa đạt yêu cầu.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu
kết luận tại buổi kiểm tra dự án

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Để đẩy nhanh tiến độ xây lắp công trình, chủ đầu tư và các nhà thầu phát động ngay đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm nước rút trên công trình đường Na Dương – Xuân Dương – Ái Quốc huyện Lộc Bình và xã Thái Bình, huyện Đình Lập.

Trong quá trình triển khai, các đơn vị nhà thầu phối hợp, hỗ trợ nhau trong tổ chức tập kết vật liệu, thi công xây lắp. Ngoài ra, khi có phát sinh khối lượng hoàn thành, chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương kiểm tra, nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu hạng mục hoặc từng phần việc đã hoàn thành để làm căn cứ giải ngân nguồn vốn kế hoạch đã giao.

Về xử lý cung trượt tại km 7 đoạn Na Dương – Xuân Dương, chủ đầu tư và Sở Giao thông – Vận tải nghiên cứu đề xuất phương án trình UBND tỉnh quyết định.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, 2 huyện: Lộc Bình, Đình Lập tập trung nguồn lực hoàn thành công tác kiểm đếm lập phương án để chi trả cho người dân. Đặc biệt, huyện Lộc Bình khẩn trương giải phóng ngay khu vực 10 km đầu tuyến Na Dương – Xuân Dương để tạo mặt bằng cho các nhà thầu.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Trong quá trình giải phóng mặt bằng, các đơn vị từ cấp huyện tới chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải chủ động, phối hợp đồng bộ, linh hoạt.

Ngoài ra, hai huyện và chủ đầu tư, nhà thầu thành lập tổ công tác, phân công cán bộ chủ chốt làm đầu mối để giải quyết từng phần việc phát sinh liên quan đến giải phóng mặt bằng.

CÔNG QUÂN