Thứ ba,  17/05/2022

Bộ NN&PTNT cắt thủ tục, giảm chồng chéo trong kiểm dịch

Bộ NN&PTNT đã xử lý việc chồng chéo giữa kiểm dịch và kiểm tra chất lượng, đồng thời tới đây sẽ cắt giảm danh mục nhiều hàng hóa thuộc đối tượng phải kiểm dịch động vật, kiểm dịch thủy sản.

Bộ NN&PTNT đang nghiên cứu chuyển từ kiểm tra trước thông quan sang kiểm tra sau thông quan 

 

Tháng 5/2018, Bộ NN&PTNT đã rà soát, xác định một số nhóm hàng nhập khẩu đang chịu sự quản lý, kiểm tra của nhiều đơn vị khác nhau thuộc Bộ. Một trong những vấn đề nổi cộm là chồng chéo giữa kiểm dịch và kiểm tra chất lượng đối với thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động, thực vật nhập khẩu.

Xuất phát từ bản chất của hoạt động kiểm dịch là hoạt động cần thiết để tạo hàng rào kỹ thuật trong quan hệ thương mại với các nước, nhằm bảo vệ an toàn nền sản xuất nông, lâm nghiệp trong nước, bảo vệ môi trường sinh thái cũng như sức khỏe của người dân, Bộ NN&PTNT đã quyết định giao một đầu mối thống nhất kiểm tra nhà nước là cơ quan kiểm dịch.

Mới đây, Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 3346/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/8/2018 điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước thông quan tại, Bộ NN& PTNT đã khẳng định quyết tâm cải cách hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người dân.

Theo đó, Cục Bảo vệ thực vật sẽ thực hiện đồng thời kiểm dịch và kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu trước thông quan; Cục Thú y sẽ thực hiện đồng thời kiểm dịch và kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu trước thông quan theo quy định pháp luật.

Như vậy, đối với thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản nhập khẩu, nếu như trước đây, để được cấp giấy xác nhận chất lượng và giấy chứng nhận kiểm dịch, doanh nghiệp phải thực hiện cùng lúc nhiều thủ tục hành chính tại các cơ quan khác nhau thuộc Bộ NN& PTNT, thì với việc triển khai Quyết định số 3346/Đ-BNN-TCCB, doanh nghiệp nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản sẽ chỉ phải đăng ký và khai báo một lần để thực hiện một thủ tục hành chính tại một đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Theo ông Ngô Hồng Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đến nay, mặc dù các đơn vị thuộc Bộ NN& PTNT đã rất tích cực triển khai, tuy nhiên, đây là việc làm mới, nên cần thận trọng, triển khai từng bước, làm đến đâu chắc đến đó, đảm bảo hiệu quả, thông suốt, không gây cản trở, ách tắc tại bất kỳ khâu nào trong quá trình doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo việc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đầy đủ các chỉ tiêu, yêu cầu cần thiết về chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch, môi trường.

Ngay trong tháng 10/2018, Bộ NN&PTNT sẽ hoàn thành việc sửa đổi các Thông tư số 25/2016//TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016, Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016, Thông tư số 30/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2018, Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa quy trình thực hiện thủ tục hành chính, quy định thống nhất đầu mối quản lý, kiểm tra. Đồng thời, các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT sẽ rà soát, xác định, phân loại, phân công trách nhiệm quản lý, kiểm tra của từng đơn vị đối với từng loại thức ăn chăn nuôi, thủy sản để thông báo tới các doanh nghiệp biết và thực hiện. Cùng với đó, các đơn vị sẽ triển khai xây dựng, cập nhật, sửa đổi, bổ sung quy trình nghiệp vụ thủ tục hành chính kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Tổng cục Thủy sản sẽ thực hiện các nhiệm vụ theo điều chỉnh phân công tại Quyết định số 3346/QĐ-BNN-TCCB kể từ ngày các Thông tư sửa đổi các Thông tư trên có hiệu lực thi hành.

Bên cạnh việc quyết liệt triển khai thống nhất một đầu mối kiểm tra chuyên ngành, Bộ NN& PTNT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, chuyển phương thức kiểm tra từ kiểm tra trước thông quan sang kiểm tra sau thông quan, áp dụng quản lý rủi ro, chỉ kiểm tra tại cửa khẩu đối với các mặt hàng tác động đến an toàn xã hội, an ninh quốc gia, phải kiểm dịch hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. Đối với các mặt hàng khác, việc kiểm tra về chất lượng, hợp chuẩn, hợp quy chuyển sang hậu kiểm hoặc dựa trên đánh giá mức độ tuân thủ doanh nghiệp, thực hiện công nhận lẫn nhau.

Cắt giảm đối tượng phải kiểm dịch

Bộ NN&PTNT cho biết, tới đây sẽ cắt giảm danh mục nhiều hàng hóa thuộc đối tượng phải kiểm dịch động vật, kiểm dịch thủy sản.

Bộ cũng chỉ rõ những nội dung vướng mắc trong công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản và yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT.

Cụ thể, có 3 nội dung vướng mắc tại Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT và Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT bao gồm (1) Tại mục 14 Phần III Nghị quyết 19-2018/NQ-CP nêu: khái niệm “sản phẩm động vật” tại Phụ lục I Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn và Phụ lục 22 Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 ban hành bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT làm cho diện hàng hóa phải kiểm dịch động vật quá rộng, quá mức cần thiết (chỉ nên kiểm dịch đối với các sản phẩm tươi sống hoặc sơ chế); (2) Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm, thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP với nhiều quy định mới, do vậy, nội dung quy định tại Thông tư không còn phù hợp; (3) Thức ăn chăn nuôi nhập khẩu vừa phải kiểm tra chất lượng và kiểm dịch (đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi thuộc Danh mục phải kiểm dịch) do hai cơ quan (Cục Thú y/Tổng cục Thủy sản và Cục Chăn nuôi) thuộc Bộ NN& PTNT thực hiện kiểm tra.

Tại Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 và Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT, 2 nội dung vướng mắc được chỉ ra là: (1) Danh mục hàng hóa phải kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản còn rộng, nhiều mặt hàng đã qua chế biến sâu cũng thuộc diện phải kiểm dịch như các loại thủy sản hun khói, đồ hộp…; tại danh mục chưa định danh rõ các mặt hàng thuộc mã hàng “loại khác” của “loại khác”; (2) Giống thủy sản nhập khẩu vừa phải kiểm tra chất lượng và kiểm dịch do hai cơ quan (Cục Thú y và Tổng cục Thủy sản) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện kiểm tra.

Theo Chinhphu