Chủ nhật,  14/08/2022

Tăng cường kết nối, quản lý dữ liệu đất đai hiệu quả hơn

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Bộ Tài chính vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết thí điểm và triển khai mở rộng kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai, trong đó 2 đơn vị tích cực rà soát những vướng mắc quá trình triển khai để tiếp tục khẩn trương tháo gỡ.
Rút ngắn đáng kể thời gian

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa và Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì Hội nghị và các đơn vị thực hiện việc kết nối của 2 Bộ là Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Thuế; đại diện các cơ quan có liên quan của 8 tỉnh, thành phố thực hiện việc liên thông điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai là: TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương cùng đại diện một số tỉnh, thành phố chuẩn bị triển khai liên thông.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, từ năm 2015, Chính phủ đã giao Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và một số địa phương triển khai thí điểm mô hình kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai. Hai đơn vị được giao thực hiện đã xây dựng các quy chế phối hợp; liên Bộ đã ban hành Thông tư liên tịch về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất; xây dựng và triển khai các ứng dụng nghiệp vụ quản lý của mỗi bên và ứng dụng kết nối trao đổi thông tin.Qua 3 năm thực hiện, tại 8 tỉnh, thành phố cho thấy nhiều kết quả khả quan, cụ thể, một số tỉnh đã hoàn thành việc triển khai trên toàn địa bàn với tỉ lệ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết bằng phương thức trao đổi thông tin điện tử liên thông cao như: Bình Dương 9/9 quận, huyện với tổng số hồ sơ trao đổi là 65,3% và 82,95 trong số đó được trả kết quả điện tử (do một số hồ sơ có tính phức tạp nhận điện tử nhưng trả kết quả bằng giấy); Đà Nẵng 7/8 quận huyện với tổng số hồ sơ 58,61% và 98,40% được trả kết quả điện tử; Trà Vinh 9/9 quận huyện với tổng số hồ sơ là 74,43% và 99,95% trong số đó trả kết quả điện tử…Hiện nay, đã có một số tỉnh, thành phố đề nghị được hỗ trợ triển khai mô hình liên thông điện tử giữa 2 cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai là: Đồng Tháp, Long An, An Giang, Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng, Thừa Thiên-Huế, Cà Mau, Đắk Lắk, Tiền Giang và Phú Yên.

Qua triển khai mô hình thí điểm tại các địa phương cũng cho thấy nhiều hiệu quả về thời gian cũng như công tác quản lý Nhà nước. Đơn cử, thời gian giải quyết hồ sơ giảm từ 5 ngày xuống 3 ngày; thay đổi căn bản quy trình, nghiệp vụ trao đổi thông tin khi xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai giữa 2 cơ quan; nâng cao hiệu suất, hiệu quả công tác về giải quyết thủ tục hành chính chính về đất đai cho người sử dụng đất; hỗ trợ tạo thuận lợi cho cán bộ xử lý hồ sơ liên quan tới thủ tục hành chính. Ngoài ra, về mặt xã hội, tạo sử minh bạch, thân thiện, phục vụ, đổi mới.

Tiếp tục rà soát cắt giảm chi phí

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại diện 2 Bộ cho rằng, vẫn còn nhiều vướng mắc trong quá trình phối hợp giữa 2 cơ quan, cụ thể về một số quy định và thủ tục hồ sơ; về đầu mối kết nối trao đổi thông tin của cơ quan đăng lý đất đai và cơ quan thuế; về ứng dụng nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng; về cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật; cơ sở dữ liệu; tài chính.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà thẳng thắn cho rằng, quá trình triển khai có phát sinh nhiều vướng mắc. Cụ thể, một số tỉnh chưa triển khai toàn diện hoặc tỉ lệ hồ sơ điện tử còn thấp do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan. Lộ trình triển khai chậm, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu theo các nghị quyết của Chính phủ, dù hiện đã có nhiều tỉnh có yêu cầu được áp dụng mô hình “một cửa liên thông điện tử” này.

“Sau hội nghị, Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp có giải pháp hoàn thiện mô hình “một cửa liên thông điện tử” và triển khai trên phạm vi toàn quốc; từng bước hình thành cơ sở dữ liệu đất đai điện tử của Chính phủ”, Thứ trưởng Trần Xuân Hà nói.

Về phía Bộ TN&MT, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa cho rằng, công tác kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai là một bước đột phá cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân và cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, để giảm thời gian Đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản xuống còn 20 ngày; bãi bỏ hồ sơ không cần thiết, đơn giản hóa nội dung hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục, thực hiện kết nối điện tử liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, GCN với các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, Bộ TN&MT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan nhằm xây dựng một hệ thống thông tin đất đai hiện đại, sẵn sàng kết nối và chia sẻ thông tin với các cấp, các ngành, đặc biệt là phục vụ ngành thuế trong việc thu ngân sách Nhà nước; đủ năng lực để cung cấp tốt nhất dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân; góp phần đẩy nhanh quá trình cải cách các thủ tục hành chính về đất đai ở địa phương, đảm bảo tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị cần có sự điều chỉnh các cơ chế chính sách liên quan đến bố trí kinh phí cho hệ thống cơ quan Đăng ký đất đai hoạt động đúng theo yêu cầu nhiệm vụ như đề xuất của Tổng cục Quản lý đất đai; giao Tổng cục Thuế tiếp tục phối hợp Tổng cục Quản lý đất đai nghiên cứu xây dựng hệ thống trao đổi thông tin để đảm bảo cả 2 cơ quan đều nắm được tình hình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai khi xác định nghĩa vụ tài chính.

Cần sửa đổi các quy định để từng bước xác định được cụ thể số liệu nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp… góp phần làm tăng nguồn thu cho ngân sách đồng thời làm cơ sở kiến nghị Chính phủ điều chỉnh các cơ chế chính sách liên quan đến bố trí kinh phí; cung cấp thông số, cấu hình, tài khoản và thống nhất với Tổng cục Quản lý đất đai về các giải pháp cho việc kết nối; đồng thời phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cả 2 ngành.

Tổng cục Quản lý đất đai cần tiếp tục phối hợp với Tổng cục Thuế thực hiện rà soát và kiến nghị sửa đổi các quy định về liên thông, kết nối điện tử trong thủ tục hành chính về cấp GCN, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng với các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai (kể cả tổ chức và hộ gia đình, cá nhân).

“Các Sở TN&MT xây dựng kế hoạch và trình UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư trang thiết bị, chữ ký số, đường truyền, cài đặt, đào tạo vận hành phần mềm liên thông thuế và bảo trì khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình thực hiện”, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị.

Theo Chinhphu