Chủ nhật,  26/06/2022

Khởi sắc thuế khoán

(LSO) – Từ đầu năm 2018 đến nay, công tác chống thất thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó, nổi bật là công tác chống thất thu ở các hộ kinh doanh nộp thuế khoán (hộ khoán)

Cán bộ Cục Thuế tỉnh giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế tại bộ phận một cửa

     Tập trung chỉ đạo

Năm 2018, chủ đề chống thất thu ngân sách nhà nước tập trung vào hộ khoán. Trước đó, Tổng cục Thuế đã ban hành quyết định triển khai kế hoạch chống thất thu và chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đối với cơ sở kinh doanh trên phạm vi toàn quốc. Mục đích là để chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế của cơ quan thuế ở cơ sở, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh việc thỏa thuận ngầm giữa cán bộ thuế và hộ kinh doanh, tránh lợi dụng núp bóng hộ khoán để sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế vào các mục đích bất hợp pháp.

Để triển khai thực hiện, trên cơ sở văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh đã có những chỉ đạo cụ thể để triển khai thực hiện. Ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo các chi cục thuế tham mưu cho UBND huyện, thành phố thành lập tổ chống thất thu liên ngành, rà soát hộ kinh doanh; văn bản về đẩy mạnh thực hiện sử dụng hóa đơn khi mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ; triển khai tổ chức giám sát doanh thu, sử dụng hóa đơn của các cơ sở kinh doanh; thành lập tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra, rà soát việc sử dụng hóa đơn, chứng từ của cá nhân, hộ kinh doanh hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại khu vực các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Bắc Sơn hướng dẫn người nộp thuế kê khai thuế

Đầu tháng 8/2018, Cục Thuế tỉnh tiếp tục triển khai phương án chống thất thu thuế đối với các hộ kinh doanh với mục đích tiếp tục quản lý chặt chẽ cá nhân kê khai, nộp thuế, tập trung vào những nguồn thu, sắc thuế còn thất thu, tạo môi trường bình đẳng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Phạm vi thực hiện phương án là các hộ kinh doanh nhà hàng, khách sạn, hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí…

     Chuyển biến rõ nét

Từ sự chỉ đạo sát sao, những giải pháp cụ thể được ngành thuế triển khai, công tác chống thất thu từ các hộ kinh doanh theo hình thức nộp thuế khoán đã có chuyển biến rõ nét.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Bắc Sơn cho biết: Nguồn thu lớn, ổn định trên địa bàn huyện không nhiều, chính vì vậy, việc tập trung chống thất thu ngân sách, trong đó, năm 2018 tập trung chống thất thu ngân sách đối với hộ kinh doanh được quan tâm chỉ đạo sát sao.

Cụ thể, chi cục đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, rà soát hộ cá nhân kinh doanh. Qua đó, đưa hơn 220 hộ mới phát sinh vào quản lý thu thuế được 55 triệu đồng/tháng; điều chỉnh tăng từ dưới ngưỡng lên mức thu thuế được gần 40 hộ với số thuế tăng 7,6 triệu đồng; điều chỉnh hộ đang quản lý thu thuế tăng thuế được 451 hộ, thuế tăng gần 30 triệu đồng. Qua đó, 9 tháng đầu năm 2018, số thuế thu được từ các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn đạt 2,4 tỷ đồng, bằng 95% dự toán và tăng gần 50% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ hoàn thành dự toán của các huyện, thành phố trong 9 tháng đầu năm 2018

Tương tự Bắc Sơn, công tác chống thất thu ngân sách tập trung vào các hộ khoán ở các huyện, thành phố đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo số liệu từ Cục Thuế tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã điều chỉnh tăng thuế khoán được 896 hộ, đưa thêm 1.161 hộ vào diện nộp thuế, nâng tổng số thuế lập bộ tăng 550 triệu đồng/tháng. Hiện cơ quan thuế đang quản lý thuế 10.435 hộ kinh doanh, trong đó 7.992 hộ cá nhân phải nộp với thuế khoán 4,15 tỷ đồng/tháng; 1.984 hộ sử dụng hóa đơn. Bên cạnh đó, thu từ dịch vụ nấu cỗ lưu động được 42 lượt với số thuế 57 triệu đồng; thu được 81 hộ thu mua nhựa thông, thạch đen với số thuế 129 triệu đồng…

Kết quả cụ thể của công tác chống thất thu ngân sách từ hộ khoán đã góp phần vào kết quả chung thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2018, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh được gần 1.177 tỷ đồng, đạt 98,5% dự toán pháp lệnh, đạt 80,6% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 103,9% so với cùng kỳ. Không những góp phần tăng thu ngân sách, việc tăng cường các giải pháp chống thất thu ngân sách từ các hộ khoán còn góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách của người nộp thuế.

TÂN AN - TRÍ DŨNG