Thứ hai,  27/06/2022

Đối thoại doanh nghiệp với chính quyền tỉnh

LSO-Sáng nay (5/10), UBND tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp với chính quyền tỉnh.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo HĐND, UBND, các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; đại diện các hội, hiệp hội doanh nghiệp và một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.

Tính đến hết tháng 9/2018, trên địa bàn tỉnh có 2.605 doanh nghiệp hoạt động với tổng vốn đăng ký 19,2 nghìn tỷ đồng. Trong 9 tháng, các doanh nghiệp nộp ngân sách được 528,6 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ; góp phần giải quyết việc làm cho trên 48 nghìn lao động với thu nhập bình quân 4,5-5 triệu đồng/người/tháng. Cũng trong 9 tháng, toàn tỉnh thành lập mới 24 hợp tác xã, nâng tổng số toàn tỉnh lên 195 hợp tác xã; ước doanh thu của các HTX đạt khoảng 250 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ .


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại hội nghị

Về giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, trong 9 tháng có 24 kiến nghị tại hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp đầu Xuân Mậu Tuất đã được các cơ quan trả lời, giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền 19 kiến nghị, 5 kiến nghị còn lại tiếp tục được xem xét, giải quyết. 39 kiến nghị phát sinh sau hội nghị đã được cơ quan thuế các cấp giải quyết trả lời kịp thời đến các đơn vị. Trước hội nghị đối thoại doanh nghiệp với chính quyền kỳ này có thêm 43 kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã được cơ quan liên quan giải quyết.


Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại doanh nghiệp với chính quyền hôm nay, các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục có 11 lượt ý kiến với các nội dung liên quan đến môi trường đầu tư, cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, đất đai, quản lý chất lượng vật tư…

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp thu tối đa các ý kiến của doanh nghiệp, hợp tác xã để giải quyết và trao đổi lại với doanh nghiệp. Trong đó cần xem xét, quan tâm đến các nội dung cụ thể liên quan đến các chương trình, dự án, quản lý vật tư nông nghiệp; các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; xây dựng quy hoạch…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thông tin: Tới đây, UBND tỉnh tiếp tục trao đổi, thảo luận theo hướng sẽ xây dựng một đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh giai đoạn 2019-2025. Trong tổ chức triển khai đề án sẽ do 1 lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng ban chỉ đạo và giao 1 sở chủ trì xây dựng, sau đó mời hiệp hội, doanh nghiệp tham gia để bàn những vấn đề cụ thể, từ đó có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Về cơ chế, UBND tỉnh sẽ giao các sở, ngành rà soát các cơ chế, chính sách để đánh giá, trên cơ sở đó tiếp tục duy trì hoặc xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

 TÂN AN