Thứ ba,  17/05/2022

Tổng dư nợ cho vay đạt 88,8% kế hoạch

LSO-Đó là thông tin được đưa ra tại phiên họp mở rộng quý III của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) tỉnh tổ chức chiều nay (9/10).


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSH phát biểu kết luận tại cuộc họp

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện chủ trì phiên họp.

Trong quý III, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã quan tâm chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Cụ thể, nguồn vốn huy động được 305.361 triệu đồng, tăng 60.723 triệu đồng so với đầu năm, hoàn thành 114,6% kế hoạch; tổng dư nợ cho vay 14 chương trình tín dụng là 2.712.969 triệu đồng, tăng 139.008 triệu đồng so với đầu năm, đạt 88,8% kế hoạch.

 Chất lượng tín dụng được nâng cao, nợ quá hạn là 2.333 triệu đồng, giảm 178 triệu đồng so với đầu năm, chiếm 0,09% tổng dư nợ.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: tăng trưởng dư nợ ở một số đơn vị còn chậm; cho vay học sinh – sinh viên giải ngân gặp khó khăn; vốn bổ sung từ NHCSXH trung ương và ngân sách địa phương còn hạn hẹp…

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được; nhìn nhận những mặt còn hạn chế và bàn các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của ban đại diện 3 tháng cuối năm.

Chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Ban đại diện HĐQT các cấp tiếp tục tăng cường vai trò chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Hệ thống ngân hàng chính sách của tỉnh phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền; tăng cường hướng dẫn, chuyển giao các mô hình sản xuất có hiệu quả để giúp người dân có kiến thức triển khai các mô hình phát triển kinh tế; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng công tác tín dụng chính sách; làm tốt công tác huy động vốn; tiếp tục đôn đốc thu hồi nợ, không để phát sinh nợ quá hạn….

KIM HUYÊN