Thứ tư,  25/05/2022

Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn: Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế

(LSO) – Trong 10 năm qua, Khu Kinh tế cửa khẩu (KTCK) Đồng Đăng – Lạng Sơn đã từng bước khẳng định vai trò là vùng kinh tế động lực, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh của địa phương.

Xuất nhập khẩu hàng hóa qua đường chuyên dụng tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị Ảnh: ĐỖ HOẠT

Ngày 14/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 138/2008/QĐ-TTg về việc thành lập Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn. Khu KTCK nằm ở cửa ngõ quan trọng nối Trung Quốc và các nước ASEAN, là điểm đầu tiên của Việt Nam trên tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng (Việt Nam), nằm cạnh tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Trong 10 năm qua, tỉnh luôn xác định việc phát triển KTCK là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, điều hành. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có nhiều chủ trương, nghị quyết, cơ chế, chính sách để tập trung phát triển Khu KTCK. Cụ thể đó là, ngay sau khi công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 3/4/2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TU về lãnh đạo triển khai, thực hiện các quyết định của Thủ tướng về xây dựng Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn.

Ngày 1/7/2011, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 18-Ctr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 – 2015, trong đó, xác định cụ thể chương trình:  Đẩy mạnh đầu tư xây dựng Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn, phát triển thương mại và dịch vụ trên địa bàn. Sau khi sơ kết đánh giá kết quả 5 năm thực hiện, ngày 15/5/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 74-KL/TU về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU về xây dựng Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn đến năm 2020.

Song song với đó, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách về đầu tư vào Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn, trong đó, phải kể đến việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển cho vay không có tài sản đảm bảo (2013 – 2017); chính quyền bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 – 2020…

Hoạt động XNK hàng hoá tại bãi tập kết ở cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

Sau 10 năm, Khu KTCK đã tạo nên những dấu ấn rõ nét, qua đó góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục ở mức cao so với tốc độ tăng chung của tỉnh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đặc biệt, từ khi thành lập đến nay, Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn đã giúp hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh diễn ra sôi động. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu thuộc Khu KTCK giai đoạn 2009 – 2018 ước đạt hơn 26.000 triệu USD, chiếm 81% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả tỉnh. Đặc biệt, năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn lần đầu tiên vượt 5 tỷ USD.

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đã trở thành động lực, đóng góp quan trọng trong mục tiêu phát triển kinh tế chung của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế khiến Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn chưa phát huy được hết tiềm năng. Và để nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, tỉnh đã có những chủ trương, quyết sách để tập trung chỉ đạo đó là: tiếp tục tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2016 – 2020 trong chương trình hành động đã đề ra. Sớm hoàn thiện đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu KTCK, theo đó xây dựng và phát triển Khu KTCK phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại và Quyết định số 1151/2007/QĐ-TTg ngày 30/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt – Trung đến năm 2020…

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi mới phù hợp với các quy định về cơ chế, chính sách liên quan đến khu kinh tế quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ (Quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế); xác định xu hướng phát triển trong thời gian tới của các khu kinh tế cửa khẩu để đặt ra yêu cầu về cơ sở hạ tầng, con người, mục tiêu phát triển… từ đó xây dựng lộ trình quy hoạch, bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng, bảo đảm tổ chức bộ máy thể hiện rõ vai trò đầu mối và tăng cường quản lý trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, chiến lược, thu hút hàng hóa XNK qua địa bàn theo đúng tiêu chí Khu KTCK.

Với những chủ trương, quyết sách của tỉnh, trong đó, với cơ chế, chính sách ưu đãi mà Lạng Sơn đang thực hiện, trong những năm tới, Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là vùng kinh tế động lực, có đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của địa phương, đồng thời khẳng định vị trí của Lạng Sơn đối với sự phát triển của khu kinh tế trọng điểm.

LƯU VŨ