Thứ tư,  25/05/2022

Kỷ niệm 10 năm thành lập Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn

LSO-Chiều nay (12/10), Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (14/10/2008-14/10/2018).

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại lễ kỷ niệm

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đại diện Ban Quản lý khu bảo thuế tổng hợp Bằng Tường, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).

Diễn văn tại buổi lễ nêu rõ, Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 138/2008/QĐ-TTg ngày 14/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ với diện tích 394 km2, bao gồm: thành phố Lạng Sơn, thị trấn Cao Lộc, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc và một số xã thuộc các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng, Văn Quan, Chi Lăng.

Đây là khu kinh tế tổng hợp đa chức năng đan xen yếu tố quốc phòng an ninh, trong đó lĩnh vực mũi nhọn là phát triển kinh tế cửa khẩu với hai khu chức năng chính là khu phi thuế quan và thuế quan.

Để đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế cửa khẩu.

Trong 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế tại khu kinh tế cửa khẩu luôn duy trì ở mức cao – bình quân 13% năm, ngành dịch vụ tăng nhanh từ 58,7% năm 2008 lên 74% năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu liên tục tăng qua các năm từ 1,5 tỷ USD năm 2008 lên 5,25 tỷ USD năm 2017.

Ông Phan Hồng Tiến, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn đọc diễn văn kỷ niệm 10 năm thành lập

Hệ thống cơ sở hạ tầng được củng cố, tăng cường; việc phát triển khu kinh tế luôn gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Quan hệ hợp tác giữa Lạng Sơn với Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục được củng cố và tăng cường, góp phần tích cực xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển khu kinh tế cửa khẩu vẫn còn những hạn chế: một số cơ chế chính sách thu hút vào khu kinh tế không còn phù hợp với thực tế hiện nay, chất lượng quy hoạch, tiến độ thực hiện một số đồ án quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng còn chậm…

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn rà soát tổng thể quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh phạm vi, quy mô khu kinh tế cửa khẩu nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để khu kinh tế trở thành đầu mối xuất nhập khẩu lớn, là trung tâm thương mại dịch vụ, du lịch và kinh tế trọng điểm của vùng Đông Bắc và cả nước,


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích trong phát triển khu kinh tế cửa khẩu

Chúng ta tiếp tục thực hiện có hiệu quả hiệp định thương mại Việt – Trung, hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy mạnh các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, huy động nguồn lực để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối vùng, liên vùng vững chắc hơn.

Tại lễ kỷ niệm, 8 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển khu kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2008-2018 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

TRANG NINH