Thứ ba,  27/02/2024

Nâng cao chất lượng tổ chức để bảo vệ người nông dân

Với chủ đề: “Dân chủ-Đoàn kết-Đổi mới-Hội nhập-Phát triển”, từ ngày 11/12 đến ngày 13/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, TP. Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ được tổ chức trọng thể.

Toàn cảnh cuộc họp báo xung quanh nội dung Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 

 

Ngày 5/12, tại trụ sở Hội Nông dân Việt Nam đã diễn ra buổi họp báo thông tin xung quanh nội dung Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ được tổ chức tuần tới.

Theo đó, tại Đại hội, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện quan trọng như Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VI; Dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân khóa VI; dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023; Dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi). Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Về kết quả công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2013-2018, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII nêu rõ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, sát cơ sở; tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Đại hội VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2013-2018, Hội đã kết nạp được hơn 2.191.000 hội viên, tổng số hội viên của cả nước hiện nay là hơn 10.192.000. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã xây dựng được 993 chi hội nghề nghiệp, 7.026 tổ hội nghề nghiệp. Số cơ sở Hội, chi hội khá, vững mạnh đạt 95,5%, vượt chỉ tiêu Đại hội VI đề ra.

Bà Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 

 

Bà Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, dự đại hội có 999 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân của cả nước. Điểm mới của Đại hội lần này là có 180 đại biểu đại diện cho 53 dân tộc thiểu số. Lần đầu tiên có đủ đại diện 54 dân tộc góp mặt tại Đại hội.

Về nhiệm vụ xây dựng một thế hệ nông dân 4.0, ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng ban Tuyên huấn (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam), cho biết, Hội sẽ tập trung tuyên truyền, hỗ trợ nông dân nâng cao trình độ nhận thức, trình độ sản xuất để đạt được trình độ tương đương trong khu vực; góp phần trí thức hóa nông dân; trong đó chú trọng vào những đối tượng có trình độ sản xuất cao như chủ trang trại.

“Chúng tôi sẽ chú trọng công tác dạy nghề theo hướng khởi nghiệp, lựa chọn những nghề phù hợp với người nông dân, với nhu cầu chuyển đổi của thị trường với mong muốn nông dân phải là chủ nhân của quá trình tái cơ cấu nông nghiệp; có lối sống văn hóa, hướng đến những giá trị chân thiện mỹ, tuân thủ quy ước, hương ước của cộng đồng. Hội sẽ tiếp tục xây dựng những nông dân “5 mới” (có tư duy mới; có nhận thức mới; có kiến thức mới; có đời sống văn hóa mới và có quyết tâm mới) với 10 tiêu chí cụ thể”, ông Sơn nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong liên kết, tiêu thụ nông sản, bà Nguyễn Hồng Lý cho biết, tất cả các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân bao giờ cũng đau đáu với câu hỏi: Sản xuất bán cho ai? Để hạn chế tình trạng được mùa mất giá, Trung ương Hội đã xây dựng nghị quyết chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nông dân, quan tâm đến việc sản xuất của bà con; tuyên truyền, vận động bà con hạn chế sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, theo phong trào, đẩy mạnh liên kết; phối hợp với các doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

Theo Chinhphu