Thứ bảy,  10/04/2021

Quyền Tổng Giám đốc VietinBank giữ chức vụ mới

Ông Trần Minh Bình – Quyền Tổng Giám đốc VietinBank giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019; bà Nguyễn Hồng Vân được miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị để bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc VietinBank.
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. 

 

Đây là kết quả được bầu tại Đại hội đồng cổ  đông bất thường năm 2018 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), ngày 8/12 tại Hà Nội.

Với sự nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông VietinBank đã thông qua các nội dung quan trọng về nhân sự, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, phương án cơ cấu lại dự án đầu tư tòa nhà Trụ sở chính VietinBank tại Ciputra…

Theo định hướng chiến lược, VietinBank đang tích cực đổi mới và tái cơ cấu toàn diện hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả theo thông lệ quốc tế; thực thi mạnh mẽ quản trị theo chiến lược, phát triển hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, bền vững và hội nhập.

Ngày 27/11/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phê duyệt Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020 của VietinBank. Hiện nay, VietinBank đang tập trung thực hiện các nội dung và mục tiêu của phương án này. Theo lộ trình thực hiện phương án, lợi nhuận riêng lẻ năm 2018 của ngân hàng là 6.200 tỷ đồng (hợp nhất 6.700 tỷ đồng), và sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới đây.

Đại hội đồng cổ đông VietinBank đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 như: tổng tài sản có tăng trưởng 6% – 8%; dư nợ tín dụng tăng trưởng 8% – 9%; nguồn vốn huy động tổ chức kinh tế và dân cư tăng trưởng 9% – 10%; tỷ lệ nợ xấu (nội bảng) dưới 3%.

Tại Đại hội, HĐQT VietinBank cũng đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về phương án cơ cấu lại Dự án đầu tư Tòa nhà Trụ sở chính VietinBank tại Ciputra.

VietinBank có các phương án khác nhau trong đó, trong đó, ưu tiên thực hiện phương án, chuyển nhượng bán sẽ  được thực thực hiện khẩn trương theo các quy định của pháp luật và và theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Việc thuê tài sản, mua tài sản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Theo HĐQT VietinBank, lý do đưa ra phương án tái cơ cấu này là vì thời gian qua, mặc dù Vietinbank đã rất tích cực dành nhiều nguồn lực để triển khai Dự án, tuy nhiên trong quá trình triển khai phát sinh một số yếu tố khách quan. Nhưng lộ trình tăng vốn điều lệ của VietinBank theo kế hoạch trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa được thực hiện ảnh hướng đến giới hạn vốn đầu tư vào tài sản cố định. Trong khi, nhu cầu sử dụng thực tế của VietinBank dự kiến sẽ chưa khai thác được tối đa tiềm năng của một công trình có vị trí đắc địa và đa công năng như dự án VietinBank Tower.

Đại hội cũng thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, theo đó việc phân chia phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2017 sẽ được thực hiện khi NHNN có ý kiến phê duyệt bằng văn bản.

Về triển vọng kinh doanh năm 2019, ông Lê Đức Thọ phân tích, do tình hình kinh tế vĩ mô có sự chuyển biến mạnh mẽ nhờ Chính phủ đã có nhiều chính sách hợp lý thúc đẩy tăng trưởng tốt ở mức dự kiến khoảng hơn 6,7%/năm, môi trường đầu tư kinh doanh khá ổn định, đầu tư nước ngoài duy trì khả quan.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo điều hành ngân hàng bám sát chiến lược kế hoạch trung hạn hàng năm các yêu cầu trong hiệu quả quản trị hoạt động. Trong đó, chú ý việc cơ cấu, thực hiện mục tiêu tăng vốn phù hợp tăng trưởng, nếu cần sẽ thực hiện cơ cấu mạnh mẽ, để đạt được mục tiêu  đáp ứng vốn cho nhu cầu tăng trưởng kinh tế” – Chủ tịch Lê Đức Thọ nói.

Tính đến 30/9/2018, tổng tài sản của VietinBank đạt 1.173 nghìn tỷ đồng, tăng 7,1% so với cuối năm 2017 và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Tiền gửi khách hàng tại thời điểm 30/9/2018 đạt 826 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% so với cuối năm 2017 và tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 892 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8% so với cuối năm 2017 và tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Chinhphu