Thứ ba,  28/11/2023

Yên Bái lần đầu thu ngân sách đạt hơn 2.900 tỷ đồng

Tính đến ngày 31- 12, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt hơn 2.909 tỷ đồng, vượt 44% dự toán Bộ Tài chính giao, vượt 31% dự toán của tỉnh, tăng 16% so với năm 2017; tỉnh Yên Bái hoàn thành dự toán thu ngân sách Bộ Tài chính giao trước 51 ngày.

Yên Bái lần đầu thu ngân sách đạt hơn 2.900 tỷ đồng

Yên Bái khen thưởng tập thể hoàn thành vượt mức thu ngân sách

 

Đây là lần đầu tiên Yên Bái thu ngân sách đạt hơn 2.900 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với năm 2013 (năm 2013 thu ngân sách đạt 1.209 tỷ đồng). Một số địa phương đã hoàn thành dự toán tỉnh giao trước thời hạn như: Văn Yên, Yên Bình, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu.

Với chỉ tiêu thu ngân sách được giao, Cục Thuế tỉnh Yên Bái chủ động xây dựng, triển khai đồng bộ các giải pháp tổ chức thực hiện. Chú trọng công tác tuyên truyền, giải đáp vướng mắc kịp thời cho người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đã tập trung công tác quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn thu, chống thất thu thuế trên từng lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hệ thống thuế; hạn chế thấp nhất việc phát sinh nợ đọng mới…

Năm 2019 tỉnh Yên Bái được Bộ Tài chính giao thu 2.240 tỷ đồng; HĐND tỉnh giao 3.000 tỷ đồng; chỉ tiêu phấn đấu thu 3.150 tỷ đồng trở lên. Để đạt được chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019, Cục thuế tỉnh Yên Bái chủ động tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp, giải pháp để phát triển các nguồn thu, tạo nguồn thu mới; khai thác hiệu quả nguồn thu từ quỹ đất, khai thác tài nguyên khoáng sản, dịch vụ du lịch; tăng cường nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm dần sự phụ thuộc vào các khoản thu kém bền vững; thực hiện hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh để góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo nguồn thu ổn định, dài hạn.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Yên Bái khen thưởng cho 19 cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2018.

Theo Nhandan