Thứ bảy,  09/12/2023

Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai kế hoạch năm 2019

LSO-Sáng nay (3/1), tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.


Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có các đồng chí: Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các cấp, các ngành, doanh nghiệp, bà con nông dân cả nước, ngành NN&PTNT tiếp tục khẳng định xu thế, chuyển đổi cơ cấu ngành toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đã phát huy hiệu quả, thị trường xuất khẩu mở rộng, giá cả ổn định; hoàn thành và vượt 5/5 chỉ tiêu: tốc độ tăng trưởng GDP đạt 3,76% (kế hoạch 3,05%); giá trị sản xuất toàn ngành tăng 3,86% (kế hoạch 3,25%); kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 40,2 tỷ USD (kế hoạch 40 tỷ USD); tỷ lệ che phủ của rừng đạt 41,65% (kế hoạch 41,6%); tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới là 42,4% (kế hoạch 39,8%);…

Đối với tỉnh Lạng Sơn, năm 2018, các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng ngành đạt 2,72%; tổng sản lượng lương thực đạt 317,6 nghìn tấn, vượt 2,5% kế hoạch;…

Hội nghị đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019, trong đó: tiếp tục tái cơ cấu lại ngành và đẩy mạnh sản xuất, chế biến, phát triển thị trường tiêu thụ nông sản, thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Từ đó, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận các nội dung nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong ngành nông nghiệp năm 2019 như: Chính phủ, các bộ, ngành trung ương nghiên cứu, cần có cơ chế mạnh mẽ hơn nữa để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; hỗ trợ vay vốn để nhập máy móc nhằm phát triển ngành chế biến gỗ; xây dựng thương hiệu quốc gia cho sản phẩm nông sản; áp dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ để tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiệu quả; xây dựng hệ thống hợp tác xã nông nghiệp đủ mạnh để liên kết với doanh nghiệp, tạo thành chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm;….

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương những thành tích nổi bật của toàn ngành NN&PTNT trong năm 2018.

Thủ tướng nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng, bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020. Do đó, toàn ngành cần tập trung thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới. Theo đó, cùng với thực hiện các giải pháp để nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản, cần phát triển mạnh thị trường tiêu thụ sản phẩm cả trong nước và xuất khẩu.

Bên cạnh đó, tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính. Mặt khác, chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng ở nông thôn, tăng cường quản lý tài nguyên và chủ động phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

 ĐỖ HOẠT