Chủ nhật,  03/12/2023
Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019:

Tập trung khắc phục điểm yếu trong chỉ đạo, điều hành

LSO-Sáng nay (5/1), UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, các sở ngành của tỉnh; đại biểu tại điểm cầu các huyện, thành phố và 201 điểm cầu xã với khoảng 3.430 người tham dự.

Hội nghị nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo 6 huyện, 1 xã và 5 ngành chức năng của tỉnh làm sâu sắc thêm những kết quả đạt được trong chỉ đạo, điều hành năm 2018, chia sẻ những cách làm hay, kinh nghiệm tốt, phân tích những hạn chế, tồn tại, đồng thời đề xuất, kiến nghị 31 vấn đề trên nhiều lĩnh vực nhằm tháo gỡ khó khăn, tổ chức thực hiện tốt hơn nhiệm vụ năm 2019.

Hội nghị đề ra mục tiêu tổng quát kế hoạch năm 2019 là: Tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tăng cường phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cùng đó, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu năm 2019, UBND tỉnh tiếp tục xác định chủ đề của năm là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp” với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành và 8 giải pháp thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2019, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể huyện, xã tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế đồi rừng gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, du lịch, thương mại; thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu. Quan tâm sâu sát, có nhiều biện pháp thiết thực hơn nữa để phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội.

Đồng thời tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong tình hình mới, gắn phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nâng cao năng lực quản lý, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn để tạo động lực phát triển và tăng trưởng. Làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí cũng nhấn mạnh phải tập trung khắc phục bằng được các điểm yếu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của cấp trên của từng cấp, từng ngành trong thực hiện nhiệm vụ.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2019; thực hiện đúng phương châm chỉ đạo của Chính phủ là: Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” và chủ đề năm 2019 của UBND tỉnh là: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

Về nhiệm vụ trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, đồng chí yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 01 của UBND tỉnh, trong đó thực hiện phương châm: Mọi người dân đều có tết, bảo đảm an toàn về mọi mặt…

Đồng chí cũng yêu cầu: Trên cơ sở chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các giải pháp đưa ra tại hội nghị, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, phấn đấu các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 phải đạt cao hơn năm 2018.

PHÙNG KHIÊM