Thứ tư,  28/09/2022

Tổng kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước năm 2018

LSO-Chiều nay (9/1), Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ngành tài chính của tỉnh.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2018, ngành thực hiện hiệu quả các giải pháp thu ngân sách, đến hết 31/12/2018, thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 1.422,7 nghìn tỷ đồng, vượt 7,8% so với dự toán, tăng 64,3 nghìn tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội; tỷ lệ động viên đạt 25,7% GDP, riêng thuế và phí đạt 21,1% GDP.

Chi ngân sách nhà nước được đảm bảo theo dự toán. Cơ cấu chi chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt trên 27%. Riêng giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước vẫn chậm chuyển biến. Ước tính đến ngày 31/12/2018, vốn giải ngân mới đạt 67,6% dự toán, thấp hơn cùng kỳ năm 2017.

Trong năm, ngành tài chính hoàn thành 85/85 nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch đề ra; cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo đúng chủ trương tinh giản, Bộ Tài chính đã tinh giản được 536 đầu mối.

Tại hội nghị, đại biểu một số bộ, ngành và các tỉnh nêu kết quả công tác thu ngân sách và các giải pháp đã và sẽ triển khai trong thời gian tới.

Hội nghị thống nhất đề ra một số mục tiêu chủ yếu cho năm 2019, trong đó tăng thu khoảng 5% so với dự toán và đạt tỷ lệ động viên ở mức 23,5% GDP; đẩy mạnh chống thất thu, gian lận thương mại, trốn thuế; giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách; phấn đấu cuối năm 2019, dư nợ công trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định, khoảng 61,3% GDP.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tích ngành tài chính đã đạt được, nhất là công tác phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong công tác thu – chi ngân sách.

Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính chủ động đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn nhằm thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển; rà soát các chính sách về thuế hiện hành, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế theo hướng bảo vệ quyền lợi người nộp thuế.

Các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả hơn nữa cải cách hành chính; tham mưu cho Chính phủ xây dựng các chính sách tài chính ổn định, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tập trung ổn định và phát triển thị trường chứng khoán; thực hiện nghiêm túc việc phòng chống lãng phí, chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả ngân sách nhà nước. Ngành tài chính các cấp tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra cũng như các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

  ANH DŨNG