Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Năm 2018, tổng tài sản Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đạt trên 1,283 triệu tỷ đồng, giữ vững vị thế là ngân hàng thương mại có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 9.625 tỷ đồng.

Đây là thông tin được BIDV công bố trong hội nghị trực tuyến đánh giá tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 tổ chức ngày 14/1 tại Hà Nội.

Tổng nguồn vốn huy động của BIDV đạt trên 1,202 triệu tỷ đồng, tăng trưởng gần 9%; trong đó tiền gửi tổ chức kinh tế và dân cư 1,036 triệu tỷ đồng, tăng 11%, chiếm khoảng 12,5% huy động vốn toàn ngành ngân hàng. Tổng quy mô tín dụng và đầu tư đạt 1,214 triệu tỷ đồng, tăng 6,8%, trong đó cho vay nền kinh tế hơn 977.000 tỷ đồng, tăng 13,3%, chiếm khoảng 13% quy mô tín dụng toàn ngành ngân hàng.

Ngoài ra, chênh lệch thu chi tăng trưởng 13%; lợi nhuận trước thuế riêng khối ngân hàng đạt 8.959 tỷ đồng, tăng 12%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 9.625 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức theo cam kết với cổ đông.

Các công ty, liên doanh, liên kết hoạt động ổn định, đóng góp 666 tỷ đồng vào lợi nhuận chung của toàn hệ thống với điểm nhấn nổi trội của Ngân hàng Liên doanh Lào Việt, Công ty BSC, Công ty BIC…


Lợi nhuận trước thuế của BIDV từ năm 2013-2018

Đặc biệt, năm 2018 BIDV thành công vượt bậc trong xử lý nợ xấu theo tinh thần của Nghị quyết 42 của Quốc hội; phát hành thành công 4.586 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn, góp phần quan trọng nâng cao năng lực tài chính của BIDV; ký hợp đồng tín dụng 300 triệu USD với ADB, đây là khoản vay thương mại lớn nhất mà ADB cung cấp cho một ngân hàng thương mại Châu Á từ trước đến nay; thiết lập quan hệ đại lý mới với 8 ngân hàng nước ngoài, đưa tổng số định chế tài chính có quan hệ đại lý với BIDV lên con số 2.300 tại 177 quốc gia, vùng lãnh thổ….

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà BIDV đã đạt được trong năm qua với kết quả ấn tượng, chất lượng tín dụng được tăng cường. Thống đốc cũng đánh giá cao Hội đồng quản trị, Ban điều hành BIDV đã thực hiện Đề án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu một cách hệu quả, Đề án ngân hàng số được triển khai kịp thời và tích cực hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội các địa phương.

Bên cạnh đó, Thống đốc cũng lưu ý BIDV kiểm soát chặt hoạt động tín dụng ngoại tệ cũng như tín dụng liên quan tới các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như tín dụng tiêu dùng, kinh doanh bất động sản và kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật…


Tổng tài sản của BIDV từ năm 2013-2018

Ông Phan Đức Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV cho biết: BIDV xác định mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản sớm trước 1 năm phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020, tạo tiền đề phát triển bứt phá thực chất, bền vững của toàn hệ thống từ năm 2020. Nâng cao năng lực tài chính mà trọng tâm là hoàn thành bán cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài.

Đặc biệt, ông Tú cho biết sẽ áp dụng và thực thi hiệu quả các biện pháp xử lý nợ xấu cũ, không để nợ xấu mới phát sinh; tiếp tục cơ cấu lại nền khách hàng, cơ cấu tài sản nợ – có; đẩy mạnh phát triển ngân hàng số; quản trị tốt mạng lưới chi nhánh và đơn vị thành viên…/.