Chủ nhật,  25/09/2022

Họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh quý IV/2018

LSO-Sáng 16/1/2019, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội (HĐQT NHCSXH) tỉnh họp quý IV, đánh giá kết quả công tác năm 2018. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh –
Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2018, Ban Đại diện HĐQT đã bám sát định hướng hoạt động của NHCSXH Trung ương và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; chỉ đạo sát sao đối với hoạt động chi nhánh, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Kết quả, đến 31/12/2018, tổng dư nợ cho vay 14 chương trình tín dụng là 2.722.025 triệu đồng, hoàn thành 99,9% kế hoạch, tăng 148.064 triệu đồng so với năm 2017. Doanh số cho vay là 890.033 triệu đồng, với 24.077 lượt hộ vay, dư nợ tăng chủ yếu ở các chương trình cho vay: hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo; tạo việc làm. Tổng nguồn vốn huy động đạt 310.518 triệu đồng, tăng 65.883 triệu đồng so với năm 2017.

Nguồn vốn được sử dụng có hiệu quả, chủ yếu đầu tư vào phát triển chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ, với 72.480 khách hàng đang có dư nợ vốn. Công tác đôn đốc thu nợ đến hạn, xử lý nợ đến hạn, thu lãi đều được thực hiện đúng quy định, doanh số thu nợ đạt 741.754 triệu đồng.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Đại diện đã đóng góp ý kiến vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và có những kiến nghị, đề xuất trong thực hiện một số chỉ tiêu cụ thể năm 2019.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2018 của ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp, hoạt động của Chi nhánh NHCSXH tỉnh và hoạt động ủy thác của các tổ chức chính trị – xã hội. Đồng chí đề nghị: Trong năm 2019, cần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của ban đại diện HĐQT các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân; nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của NHCSXH tỉnh; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các tổ tiết kiệm và vay vốn; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của các chủ thể, để nguồn vốn đưa vào sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả cao.

KIM HUYÊN