Chủ nhật,  25/09/2022

Sở Giao thông Vận tải triển khai nhiệm vụ năm 2019

LSO-Chiều 16/1/2019, Sở Giao thông Vận tải tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải khen thưởng cho các cá nhân có thành tích
trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Trong năm 2018, Sở Giao thông Vận tải đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh được giao. Công tác phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thực hiện có hiệu quả, bảo đảm tiến độ, cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác 2 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm là cầu Kỳ Cùng (thành phố Lạng Sơn) và đường Lũng Vài – Bản Pẻn (huyện Văn Lãng); làm tốt công tác bảo trì các tuyến đường quốc lộ được trung ương ủy thác, đường tỉnh quản lý. Lĩnh vực quản lý vận tải, đào tạo sát hạch lái xe tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, sản lượng vận chuyển hành khách đạt 11,7 triệu lượt, tăng 6,5% so với năm 2017; vận tải hàng hóa đạt 7,7 triệu tấn, tăng 5,5%. Lĩnh vực phát triển giao thông nông thôn có nhiều khởi sắc, toàn tỉnh làm mới 405,8 km đường bê tông, trong đó nhà nước hỗ trợ hơn 42 nghìn tấn xi măng để làm đường.

Bước sang năm 2019, sở tập trung tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phát triển giao thông nông thôn theo đề án của tỉnh; làm tốt công tác quản lý vận tải, hành lang an toàn đường bộ, an toàn giao thông. Đối với lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, sở tập trung phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh, và các dự án bảo trì đường bộ. Đông thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

TRANG NINH