Thứ tư,  28/09/2022

Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2019

LSO-Chiều nay 16/1/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Năm 2018, Sở KH&ĐT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ. Qua đó, hoàn thành 8/9 nhiệm vụ trọng tâm do UBND tỉnh giao. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Sở đã tham mưu trình HĐND, UBND tỉnh ban hành 8 nghị quyết, quyết định liên quan đến các lĩnh vực đầu tư xây dựng; đầu tư theo hình thức đối tác công – tư; chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư… Công tác tham mưu, tổng hợp, xây dựng các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế, xã hội và các chuyên đề khác có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo tiến độ; công tác tham mưu và thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong quản lý đầu tư công đạt được nhiều kết quả tích cực. Cùng với đó, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ về thu hút đầu tư, quản lý đầu tư ngoài ngân sách, đầu tư nước ngoài…

Năm 2019, Sở KH&ĐT đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó, tiếp tục thực hiện quyết liệt chủ đề do UBND tỉnh xác định là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”; phấn đấu 100% nhiệm vụ được giao hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Năm 2019, Sở KHĐT tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã được phê duyệt. Tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, lựa chọn tư vấn, triển khai lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 và đề án điều chỉnh phạm vi, ranh giới Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn; tiếp tục tham mưu nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, các sở, ngành nhằm cải thiện thứ hạng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh…

Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy trình thủ tục, nâng cao chất lượng công tác thẩm định thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước. Sở cần chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề của năm 2019; đoàn kết, thực hiện tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, kỹ năng công tác. Phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, các huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao nhằm xây dựng cơ chế chính sách mang tính chất đột phá để phục vụ cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

ĐỖ HOẠT