Thứ bảy,  01/10/2022
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Triển khai nhiệm vụ năm 2019

LSO-Sáng 22/1/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2018, ngành nông nghiệp tỉnh có nhiều chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch. Lĩnh vực, nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới có bước chuyển biến khá tích cực. Tốc độ tăng trưởng ngành đạt 2,72%; có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng diện tích gieo trồng các loại cây trồng nông nghiệp đạt trên 96.900 ha. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 300 nghìn tấn, tăng 1,2% so với năm 2017 và vượt 2,5% so với kế hoạch.

Cơ cấu cây trồng có sự chuyển dịch theo hướng tăng diện tích một số cây trồng có giá trị kinh tế cao, gắn liền với lợi thế của từng vùng sản xuất và nhu cầu của thị trường, mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap. Trong năm, toàn tỉnh trồng rừng mới trên 10.800 ha rừng, tăng 20% so với kế hoạch; chăn nuôi có tín hiệu phục hồi và phát triển. Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi có tiến bộ. Công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai được quan tâm…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề như: kinh nghiệm phát triển nông nghiệp gắn với du lịch; kinh nghiệm trong xây dựng thương hiệu na Chi Lăng; khó khăn, thuận lợi trong xây dựng nhãn hiệu tập thể và những kinh nghiệm trong phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương; xây dựng thương hiệu sản phẩm, gắn tem truy xuất nguồn gốc…

Năm 2019, ngành nông nghiệp đề ra mục tiêu: giá trị sản xuất đạt trên 85 triệu đồng/ha; trồng rừng mới đạt trên 9 nghìn héc ta; tổng sản lượng lương thực đạt trên 300 nghìn tấn; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 93%; tỷ lệ tiêm phòng gia súc, gia cầm đạt trên 80%…

Để đạt được những mục tiêu đề ra, ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành, trong đó tập trung đổi mới hình thức tổ chức sản xuất và liên kết sản xuất. Đồng thời tiếp tục mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng một số loại cây ăn quả đặc sản như: na, quýt, hồng; khuyến khích người dân trồng cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Thời gian tới, ngành nông nghiệp cần bám vào đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng; thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng các sản phẩm chủ lực của tỉnh gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm. Làm tốt công tác phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, đồng thời định hướng phát triển nông nghiệp gắn với phát triển du lịch; quan tâm phát triển và bảo vệ rừng; đẩy mạnh chăn nuôi, trong đó tập trung vào những vật nuôi tỉnh có lợi thế; quy hoạch, xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung…

  TRÍ DŨNG