Thứ năm,  21/10/2021

Chú trọng an toàn lao động trong doanh nghiệp

(LSO) – Những năm gần đây, công tác tuyên truyền, đào tạo nâng cao kỹ năng, kiến thức về an toàn lao động cho chủ doanh nghiệp và công nhân được các cấp chính quyền và cơ quan chuyên môn của tỉnh quan tâm thực hiện nhằm giảm thiểu tai nạn nghề trên địa bàn.

Thời gian gần đây, doanh nghiệp của tỉnh phát triển mạnh cả về số lượng và quy mô với đa dạng ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, việc ứng dụng quy trình, công nghệ sản xuất mới, máy móc, thiết bị hiện đại ngày một phổ biến. Điều này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn nghề nghiệp. Do vậy, đào tạo, nâng cao hiểu biết, kỹ năng phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo đảm vệ sinh an toàn lao động được các ngành chức năng, doanh nghiệp thường xuyên thực hiện.

Trong giai đoạn 2013 – 2018, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh tổ chức đào tạo cho 68.887 học viên và lồng ghép tuyên truyền, giáo dục các biện pháp bảo đảm an toàn lao động về an toàn điện, hóa chất, an toàn trong sử dụng máy nông nghiệp… Đồng thời, hằng năm, Sở Lao động – Thương bình và Xã hội đã yêu cầu UBND các huyện, thành phố tổ chức nghiêm túc “Tuần lễ quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động – phòng, chống cháy nổ” và “Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động”.

Sản xuất ván gỗ công nghiệp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Bắc Việt

Trong dịp đó, UBND các huyện, thành phố rà soát và yêu cầu những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, hoạt động trong lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng phòng, chống tai nạn lao động. Qua đó, từ năm 2013 đến nay, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tổ chức được 665 lớp tập huấn cho 26.859 người sử dụng lao động, cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động và người lao động.

Ông Trần Trọng Khôi, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Giang Sơn cho biết: Công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến vật liệu xây dựng nên luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn lao động, do vậy chúng tôi nhận thức rất rõ việc nâng cao hiểu biết và kỹ năng phòng tránh tai nạn cho công nhân. Hằng năm, công ty thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là kỹ năng sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong quá trình khai thác đá. Đồng thời, công ty có tổ cán bộ phụ trách đào tạo cho những lao động mới tuyển dụng và chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện quy trình an toàn lao động trong quá trình sản xuất.

Theo thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trong 5 năm gần đây, khối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức được 558 lớp tập huấn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho 25.853 lao động; 78 lớp về an toàn vệ sinh lao động, 48 lớp hướng dẫn về nghiệp vụ y tế lao động và 28 lớp về huấn luyện kỹ năng an toàn trong hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, an toàn hóa chất, an toàn điện.

Ông Đàm Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết: Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tập huấn an toàn vệ sinh lao động, sở đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn lao động bằng nhiều hình thức như: thông qua hoạt động thường xuyên của đơn vị, lồng ghép qua các chương trình, đề án đang triển khai trên địa bàn như: Chương trình mục tiêu quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động; Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động trong doanh nghiệp. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo nâng cao nhận thức cho người quản lý và trực tiếp sử dụng lạo động.

Từ việc tăng cường đào tạo, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiểu biết và kỹ năng phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo đảm vệ sinh an toàn lao động cho người lao động, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

YÊN SƠN