Thứ sáu,  17/09/2021

Tổng kết công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị xã hội

(LSO) – Sáng nay (20/2), Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị xã hội (CTXH) năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2018, các tổ chức CTXH đã phối hợp với NHCSXH giải ngân cho 23.028 lượt hộ vay với tổng số tiền 885,907 tỷ đồng.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đến ngày 31/12/2018, tại 226 xã, phường, thị trấn có 821 tổ chức CTXH cấp xã nhận ủy thác với NHCSXH. Tổng dư nợ ủy thác 14 chương trình tín dụng ưu đãi là 2.718,286 tỷ đồng, chiếm 99,9% tổng dư nợ của NHCSXH, tăng 148,244 tỷ đồng so với năm 2017. Tổng số dư tiền gửi tiết kiệm của tổ viên thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 76,210 tỷ đồng, hoàn thành 108,1% kế hoạch, tăng 13,749 tỷ đồng so với đầu năm 2017.

Nguồn vốn cho vay của NHCSXH đã góp phần tích cực, có hiệu quả vào mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh năm 2018 xuống còn 16,7% (giảm 3% so với năm 2017).

Lãnh đạo NHCSXH tỉnh khen thưởng các tập thể có đóng góp tích cực trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2018

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức CTXH của NHCSXH.

Đồng chí lưu ý: Thời gian tới, tổ chức CTXH các cấp cần tiếp tục quan tâm, chú trọng tuyên truyền về các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến người dân và các đối tượng thụ hưởng; các tổ chức CTXH tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH khắc phục hạn chế trong thực hiện dịch vụ ủy thác tại các cấp hội.

Để tạo nguồn vốn cho vay ủy thác, tổ chức hội các cấp cần tiếp tục phối hợp với NHCSXH tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt Chỉ thị 40 – CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Quyết định số 401/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tham mưu chuyển vốn ngân sách địa phương sang NHCSXH. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của hội cơ sở, tổ tiết kiệm và vay vốn; thực hiện tốt công tác phối hợp, lồng ghép chính sách tín dụng ưu đãi với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ vay vốn để nâng cao hiệu quả sử sụng vốn vay…

Nhân dịp này, Chi nhánh NHCSXH tỉnh khen thưởng 45 tập thể, 165 cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2018.

KIM HUYÊN