Thứ năm,  02/12/2021

Xây dựng nông thôn mới: Bước chuyển ở Đình Lập

(LSO) – Với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, kết thúc năm 2018, huyện Đình Lập đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Kết thúc năm 2018, huyện Đình Lập có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn trên địa bàn huyện lên 4 xã; trung bình mỗi xã trên địa bàn đạt 12,6 tiêu chí/xã (trung bình của tỉnh đạt 10,01 tiêu chí/xã).

Để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm 2018, huyện đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện các tiêu chí. Trong đó công tác tuyên truyền, vận động huy động sức dân tham gia xây dựng NTM tiếp tục được triển khai sâu rộng. Ông Nông Minh Cát, Phó Chủ tịch UBND huyện Đình Lập cho biết: Trong năm 2018, huyện đã phối hợp tổ chức tuyên truyền theo chuyên đề xây dựng NTM được 9 cuộc tại 10 xã với tổng số 880 lượt người tham gia; tuyên truyền lồng ghép liên quan đến xây dựng NTM được 504 buổi với 17.730 lượt người tham dự.

Người dân xã Đình Lập, huyện Đình Lập chăm sóc cây giống

Thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, người dân hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM, qua đó người dân đã tích cực đóng góp công sức, tiền của để cùng thực hiện các tiêu chí. Cụ thể như tiêu chí giao thông, năm 2018, toàn huyện đã huy động được trên 22.000 công lao động, nhân dân hiến trên 8.000 m2 đất và đóng góp được gần 4,5 tỷ đồng, khai thác gần 15.500 m3 đá, cát, sỏi… Qua đó đã góp phần làm được gần 62 km đường bê tông các loại. Bên cạnh tiêu chí giao thông, nhân dân trên địa bàn huyện còn đóng góp công sức, tiền của để chung tay thực hiện các tiêu chí liên quan đến cơ sở vật chất văn hóa, thủy lợi, nhà ở dân cư…

Cùng với sự chung tay, góp sức của người dân, để thực hiện các tiêu chí, nhất là các tiêu chí liên quan đến xây dựng hạ tầng đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, năm 2018, nhà nước tiếp tục hỗ trợ, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng NTM ở các xã trên địa bàn huyện. Cụ thể, tổng số các nguồn vốn đầu tư năm 2018 trên địa bàn huyện trên 108 tỷ đồng. Qua đó đã thực hiện phân bổ đầu tư 66 công trình và hỗ trợ xi măng làm thủy lợi nhỏ, đường giao thông nông thôn. Trong đó thanh toán vốn 34 công trình, chuyển tiếp 8 công trình và khởi công mới 24 công trình. Các công trình hạ tầng thiết yếu như: trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, đường giao thông được đầu tư xây dựng đã tạo thêm điều kiện thuận lợi để các xã vươn lên phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời cũng góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các tiêu chí NTM ở các xã.

Với việc đầu tư nguồn lực của nhà nước và sự chung tay, góp sức của nhân dân, năm 2018, huyện Đình Lập đã có bứt phá mạnh mẽ trong xây dựng NTM. Nếu như cả giai đoạn 2011 – 2017, huyện mới chỉ có 2 xã Đình Lập và Cường Lợi đạt chuẩn NTM thì riêng năm 2018, huyện đã có thêm 2 xã Bính Xá và Bắc Xa đạt chuẩn. Bên cạnh đó, huyện đã xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu tại các xã Đình Lập, Cường Lợi…

Từ những kết quả đạt được năm 2018, bước sang năm 2019, huyện Đình Lập quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch xây dựng NTM đề ra, trong đó trọng tâm là việc phấn đấu đưa xã Bắc Lãng đạt chuẩn NTM năm 2019. Bà Mông Thị Loan, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Đến nay, xã Bắc Lãng đã đạt 11/19 tiêu chí. Để nhanh chóng thực hiện các tiêu chí chưa đạt, ngay từ đầu năm, các phòng chuyên môn của huyện đã phối hợp rà soát, thống nhất phương án thực hiện các tiêu chí của xã.

Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua cộng với sự chủ động của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của người dân, hy vọng năm 2019, huyện Đình Lập tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong xây dựng NTM.

TÂN AN