Thứ bảy,  04/12/2021

Đình Lập đồng bộ các giải pháp tăng thu

(LSO) – Đình Lập là huyện còn nhiều khó khăn, nguồn thu không nhiều. Thế nhưng năm 2018, bằng các giải pháp đồng bộ đã giúp huyện thu vượt dự toán đề ra.

     Chống thất thu

Nguồn thu mới phát sinh không nhiều, chính vì vậy, việc đẩy mạnh công tác chống thất thu ngân sách không chỉ góp phần tăng thu mà còn giúp nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách của các tổ chức, cá nhân. Ông Phạm Tuấn Anh, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đình Lập cho biết: Để chống thất thu hiệu quả, Chi cục Thuế huyện đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn.

Ví dụ trong chống thất thu ở lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân, Chi cục Thuế huyện đã chỉ đạo các đội thuế, công chức quản lý địa bàn phối hợp với UBND, hội đồng tư vấn thuế các xã, thị trấn rà soát các công trình xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn yêu cầu kê khai, nộp thuế.

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Đình Lập rà soát kết quả các khoản thu trên địa bàn

Bên cạnh đó, chi cục phối hợp với phòng chuyên môn nắm bắt danh sách các gia đình, cá nhân được cấp giấy phép xây dựng để yêu cầu kê khai, nộp thuế… Qua đó năm 2018, trên địa bàn huyện đã rà soát 96 công trình và đã có 42 công trình xây dựng tư nhân nộp thuế với số tiền trên 140 triệu đồng. Trước đây gần như chưa thu được từ khu vực này.

Cùng với lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân, năm 2018, công tác chống thất thu ngân sách trên địa bàn huyện Đình Lập còn đạt được những kết quả cụ thể trong các lĩnh vực khác. Cụ thể, thu từ hoạt động khai thác nhựa thông được 133 triệu đồng (trong đó chống thất thu được trên 40 triệu đồng và các hộ, cá nhân tự kê khai nộp thuế được gần 93 triệu đồng); thu từ lĩnh vực vận tải được gần 200 triệu đồng; thu nợ tiền sử dụng đất được 2.267 triệu đồng…

     Tăng cường quản lý thuế

Cùng với chống thất thu, năm 2018, công tác quản lý thuế theo chức năng tiếp tục được chi cục thuế triển khai bằng nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Cụ thể, công tác tuyên truyền, hỗ trợ được cơ quan thuế tổ chức 4 cuộc với 178 lượt người tham dự; phối hợp tổ chức tuyên truyền lưu động 10 lượt tại các xã, thị trấn. Bên cạnh đó, cơ quan thuế tổ chức kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế đạt 100% kế hoạch; tổ chức thu hồi nợ thuế từ năm 2017 chuyển sang được 75,3 triệu đồng; thực hiện cấp 663 mã số thuế, trong đó có 11 hợp tác xã và các tổ chức khác, 41 cá nhân kinh doanh và 611 mã số thuế cá nhân; tiếp nhận 10 hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân với tổng số tiền hoàn gần 53 triệu đồng…

Bằng việc triển khai công tác quản lý thuế đồng bộ, thường xuyên cộng với tăng cường chống thất thu ngân sách đã góp phần quan trọng vào kết quả thu ngân sách trên địa bàn huyện Đình Lập. Năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện được trên 18 tỷ đồng, đạt 143% dự toán tỉnh giao, bằng 131% dự toán phấn đấu và tăng 21% so với cùng kỳ. Trong đó, một số khoản thu, sắc thuế đạt cao như: thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 117% dự toán, tăng 33% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân đạt 167% dự toán, tăng 39% so với cùng kỳ; lệ phí trước bạ đạt 150% dự toán, tăng 40% so với cùng kỳ.

Năm 2019, dự toán thu ngân sách của huyện được giao là 15,2 tỷ đồng. Để phấn đấu đạt và vượt dự toán đề ra, ngay từ đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện đã tập trung triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo; tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ trong quản lý thu, chống thất thu ngân sách trên địa bàn. Qua 2 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn được gần 4 tỷ đồng, đạt trên 26% dự toán tỉnh giao.

Với kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách năm 2018 và 2 tháng đầu năm 2019, cộng với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện, hy vọng năm 2019, công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Đình Lập sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, thu đạt và vượt dự toán thu ngân sách được giao.

TÂN AN