Thứ bảy,  27/11/2021

Gần 16 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

Ngày 28-2, Tổng cục Thống kê cho biết, hai tháng đầu năm nay, cả nước có thêm gần 16 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là hơn 247 nghìn tỷ đồng, giảm 14,6% về số doanh nghiệp và tăng 25,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018.

Gần 16 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

Tuy nhiên, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 15,5 tỷ đồng, tăng mạnh 46,7% so với cùng kỳ năm 2018. Nếu tính cả hơn 531 nghìn tỷ đồng vốn điều chỉnh của các doanh nghiệp thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong hai tháng đạt hơn 778 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hơn 10.190 doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng hơn 48% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và trở lại hoạt động lên hơn 26 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới hai tháng đầu năm 2019 là 164 nghìn người, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong hai tháng đầu năm nay là hơn 13.500 doanh nghiệp, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra còn có 13.692 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong hai tháng đầu năm 2019 là 3.156 doanh nghiệp, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Nhandan