Thứ tư,  08/12/2021

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tại huyện Bắc Sơn

LSO-Ngày 1/3/2019, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 tại huyện Bắc Sơn. Tham gia đoàn có đồng chí Dương Xuân Hòa, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
kiểm tra thực tế công trình nhà văn hóa xã Nhất Tiến

Trong 2 tháng đầu năm 2019, UBND huyện Bắc Sơn tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt các quyết định của UBND tỉnh; ban hành Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Đến nay, vụ sản xuất vụ đông – xuân đảm bảo theo kế hoạch. Trong đó, cày ải được 1.300 ha, trồng thuốc lá được 1.000 ha, trồng ngô được gần 1.000 ha, trồng rau vụ đông các loại được 150 ha; thu ngân sách được 7,512 tỷ đồng, đạt 31,3% dự toán tỉnh giao, tăng 52,9% so với cùng kỳ 2018;… Công tác an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tặng quà cho xã Nhất Tiến

Trong xây dựng nông thôn mới, hiện bình quân các xã đạt 11,16 tiêu chí/xã. Năm 2019, huyện phấn đấu đưa 2 xã Hưng Vũ và Nhất Tiến (xã đặc biệt khó khăn) đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, xã Nhất Tiến và xã Hưng Vũ đều hoàn thành 12/19 tiêu chí.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự thảo luận các nội dung, giải pháp để huyện Bắc Sơn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Trong đó, huyện Bắc Sơn đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư tuyến đường tỉnh 243; sớm phân bổ nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới;…

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu
tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Bắc Sơn,
lãnh đạo xã Hưng Vũ, Nhất Tiến

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: lãnh đạo 2 xã Nhất Tiến và Hưng Vũ chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; các sở, ngành liên quan chỉ đạo, phối hợp với huyện, xã để xây dựng, hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu đưa 2 xã trên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Lãnh đạo huyện Bắc Sơn tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện các văn bản của tỉnh, huyện đề ra; tập trung cho sản xuất đông – xuân, làm đường giao thông nông thôn; phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; rà soát lại các nguồn thu từ đất, khoáng sản, chăn nuôi, xây dựng cơ bản,… và kiểm soát chi chặt chẽ; quản lý có hiệu quả đất đai, hồ đập, khoáng sản trên địa bàn. Cùng với đó, quản lý, duy tu các khu lưu niệm, di tích, quảng bá các đặc trưng văn hóa của quê hương cách mạng Bắc Sơn; quản lý tốt an ninh trật tự, các hoạt động du lịch, văn hóa. Trong xây dựng nông thôn mới, huyện tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các chỉ đạo của tỉnh, giao cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách từng tiêu chí để thực hiện đạt hiệu quả.

Trong chương trình làm việc, đoàn đã kiểm tra thực tế công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 2 xã Nhất Tiến và Hưng Vũ; tặng 400 đôi dép, 600 đôi giày thể thao cho 2 xã.

ĐỖ HOẠT